วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกสถาปนิกยึดพระราชดำริ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กรมศิลปากรได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรด้านการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ และการอนุรักษ์โบราณสถานตามแนวพระราชดำริ โดยตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน ในการทำงานของบุคลากรสำนักสถาปัตยกรรม จึงต้องมุ่งเน้นการออกแบบและสร้างสรรค์อาคารที่เรียกว่า สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 9 อาทิ ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง วังโบราณสถานต่างๆ รวมถึงวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งสถาปัตยกรรมที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ใช้นั้นเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย พอเพียงใช้พื้นที่และงบอย่างประหยัดโดยใช้วัสดุที่คงทน

“การพัฒนาบุคลากรด้านสถาปัตย์รุ่นใหม่นั้น ทุกคนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยเฉพาะขณะนี้สำนักสถาปัตยกรรม ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นภารกิจอันสำคัญอย่างยิ่ง” รมว.วัฒนธรรมกล่าว.