วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศอ.บต.-เครือข่ายชาวพุทธ ร้อง 7ข้อ เยียวยา-ดูแลความปลอดภัยชายแดนใต้

รองเลขาฯศอ.บต. พร้อมเครือข่ายชาวพุทธ แจง 7 ประเด็นกรณีเกิดเหตุใน 3 จชต. เกี่ยวกับชาวพุทธ ยันสามารถเสนอแนะรัฐบาลได้ ไม่เคยคิดก้าวก่ายศาสนาอื่น วอนให้บทวนการคุยสันติภาพ อยากให้มีการปฏิรูปการศึกษา การดูแลพี่น้องชาวพุทธต้องมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย ช่วยเหลือวัด และการเยียวยาทั้งจิตใจและความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้น...

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 6 มี.ค. ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จ.ยะลา นายไกรศร วิเศษฏ์วงศ์ รองเลขาฯศอ.บต. พร้อมด้วยพระครูโมสิตสุตาภรณ์ เลขาธิการเครือข่ายชาวพุทธ และนายวารินทร์ สุคนธชาติ รองประธานเครือข่ายชาวพุทธ เพื่อคุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้ร่วมแถลงข่าวถึงการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายชาวพุทธ

นายไกรศร กล่าวว่า เพื่อที่จะทำความเข้าใจชี้แจงให้กับสื่อมวลชนได้ทราบว่า จากการที่ได้มีการสื่อออกไปทางสังคมออนไลน์ในเชิงที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ทาง ศอ.บต.และทางเครือข่ายจึงได้ลงความเห็นว่า จะต้องแถลงข่าวเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน โดยในส่วนของ ศอ.บต.จะได้ชี้แจงในเรื่องของ 7 ประเด็นด้วยกันคือ 1.ตามที่ได้มีข่าวสารออกไปว่าในรอบ 13 ปี ที่พี่น้องชาวไทยพุทธลุกฮือขึ้นมาเรียกร้อง จริงๆ แล้วเครือข่ายชาวพุทธก็เป็นภาคประชาสังคมส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากประชาชนและรัฐบาล เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นกับชาวไทยพุทธ ชาวพุทธก็มีสิทธิ์ที่จะมีข้อเสนอแนะนำต่อรัฐบาลได้ 2. จุดยืนของเครือข่ายชาวพุทธไม่มีเจตนาที่จะไปก้าวก่ายพี่น้องศาสนาอื่น ๆ จึงขอร้องอย่านำประเด็นนี้ไปบิดเบือนหรือสร้างเงื่อนไขต่างๆ 3. เป็นข้อเรียกร้องที่ว่าให้ยกเลิกการพูดคุยสันติภาพนั้น แท้จริงแล้วเป็นการเสนอให้ทางราชการได้สร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจของพี่น้องชาวพุทธให้มากขึ้น โดยต้องการให้รัฐบาลได้มีการทบทวนคนที่คุยด้วย หากยังไม่มีสัญญาณบอกถึงความสงบในพื้นที่ ก็ต้องหาคนคุยใหม่หรือหาวิธีใหม่

4. ในเรื่องของปฏิรูปแท้จริงนั้นจะมีการปฏิรูปอะไรบ้าง สรุปสุดท้ายก็คือให้เร่งปฏิรูปเรื่องของการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลแต่ให้มีการปฏิรูปการสอนภาษาไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากเป็นไปได้นั้นให้เปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาท้องถิ่นคือภาษายาวี เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ภาษามาลายูเช่นกัน ส่วนการปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปการปกครองก็หมายถึงการปฏิรูปเพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

5. หลักสำคัญใหญ่ๆ ก็มีอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ มาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยพี่น้องชาวไทยพุทธต้องมีมากขึ้น 6. มาตรการการดูแลพี่น้องชาวไทยพุทธนั้นเหมือนกับไม่เท่าเทียมกันดังนั้นก็อยากที่จะให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมาพิจารณาดูว่าตรงไหนที่ไม่เท่าเทียมกันแล้วมาร่วมกันแก้ไข พร้อมทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือด้านการทะนุบำรุงศาสนาพุทธ และการบูรณะวัด เป็นต้นส่วนข้อ 7. ข้อสุดท้ายนั้น เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาต้องเร่งรัดช่วยเหลือทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่

ด้านนายวารินทร์ สุคนธชาติ รองประธานเครือข่ายชาวพุทธ กล่าวเพิ่มว่า เครือข่ายชาวพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นมาก็เพื่อเป็นศูนย์กลางให้พี่น้องคนไทยพุทธมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง การส่งเสริมศาสนาพุทธในพื้นที่ และ การส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติว่าจะเป็นศาสนาใด ศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีทั้งสิ้น.

รองเลขาฯศอ.บต. พร้อมเครือข่ายชาวพุทธ แจง 7 ประเด็นกรณีเกิดเหตุใน 3 จชต.เกี่ยวกับชาวพุทธ ยันสามารถเสนอแนะรัฐบาลได้ ไม่เคยคิดก้าวก่ายศาสนาอื่น วอนให้บทวนการคุยสันติภาพ อยากให้มีการปฏิรูปการศึกษา การดูแลพี่น้องชาวพุทธต้องมีมาตรการ 6 มี.ค. 2560 17:57 6 มี.ค. 2560 20:42 ไทยรัฐ