วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระวัง! เด็กตกเป็นเหยื่อทำอนาจาร

โดย ทนายเจมส์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีข่าวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการกระทำที่เด็กมักตกเป็นเหยื่อในทำนองเดียวกันหลายข่าว ทั้งนี้แนะนำให้ทุกท่านสั่งสอนอบรมบุตรหลานให้ระวังบุคคลแปลกหน้าบ่อยขึ้น หรือแม้แต่บุคคลใกล้ตัวที่ที่มีบุคลิกท่าทางไม่น่าไว้วางใจ ก็ต้องระวังตัวไม่ควรอยู่ตามลำพัง โดยเฉพาะเด็กหญิงหรือเด็กผู้ชายมักตกเป็น "เหยื่อ" ได้โดยง่าย เนื่องจากเด็กหญิงหรือเด็กชายมักจะไม่มีกำลังต่อสู้ขัดขืนต่อผู้กระทำความผิดได้

ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก หรืออยู่ในสถานที่ที่ยากต่อการข่มขืนหรือชำเราเด็ก เช่น ภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียนในระหว่างที่เด็กกำลังเข้าจะเข้าโรงเรียนตอนเช้า หรือเลิกเรียนแล้ว ผู้กระทำผิดมักจะใช้วิธีการอนาจารเด็กแทนการข่มขืนหรือชำเราเด็กครับ ซึ่งเป็นวิธีที่อาจจะสามารถตบตาผู้ปกครองหรือบุคคลที่สัญจรไปมาได้

คำว่า อนาจาร หมายถึง การกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศ และก่อให้เกิดความอับอายในทางเพศ ซึ่งผิดไปจากประเพณีนิยมหรือกาลเทศะ เช่น ฉุดแขนเด็ก กอด จูบ ลูบ คลำ หรือจับต้องของสงวน เปิดกระโปรงของหญิง ถอดกางเกงของเด็กผู้ชาย โดยที่เด็กนั้นไม่ได้ยินยอม เป็นต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย และได้กระทำต่อเด็กหญิงหรือเด็กชาย ก็เป็นความผิดทั้งสิ้นครับ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ระบุเพศของผู้กระทำความผิดหรือผู้ถูกกระทำไว้ โดยกฎหมายใช้คำว่า "ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคล" ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ชายกระทำต่อหญิง หญิงกระทำต่อชาย ชายกระทำต่อชาย หญิงกระทำต่อหญิง ก็เป็นความผิดข้อหาอนาจารได้ทั้งสิ้นครับ

ตามประมวลกฎหมายอาญา เรื่องการอนาจาร กำหนดไว้ใน มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดย ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก ผู้กระทำได้กระทำโดย ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ใน ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตน เป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบห้าปี หรือปรับไม่เกิน สามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 280 ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

ตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องการอนาจารเด็ก หรือชำเราเด็กหรือข่มขืนเด็กนั้น ได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดไว้แตกต่างกันโดยกำหนดช่วงอายุ เช่น เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี หรือเด็กอายุ 13 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี หรือเด็กอายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี เป็นต้น ซึ่งมีโทษจำคุกหนักกว่าการกระทำกับบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปครับ

โดยเฉพาะการกระทำอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน หรือ กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธ ยิ่งต้องรับโทษหนักขึ้นอีกครับ หากเด็กได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวังโทษตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และหากเด็กถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวังโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ยังกำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักกว่าที่กฎหมายกำหนดหนึ่งในสาม ในกรณีที่การกระทำแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุม ตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระทำต้องระวางโทษหนัก กว่าที่บัญญัติไว้ใน มาตรา นั้นๆ

การกระทำความผิดข้อหาอนาจารนั้นพิสูจน์หลักฐานยากนะครับ เนื่องจากมักจะไม่ปรากฏหลักฐานบนเนื้อตัวร่างกายอย่างชัดเจน เมื่อถูกกล่าวหาว่าได้กระทำอนาจาร ท่านจะต้องพิสูจน์ถึงสาเหตุที่เป็นเหตุปัจจัยให้ผู้เสียหายกล่าวหาท่าน หรือพิสูจน์ถึงสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนครับ ดังนั้น หากไม่ใช่บุตรหลานของท่าน ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรืออยู่แบบลับหูลับตา โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่ากระทำอนาจารครับ

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Facebook: ทนายเจมส์ LK

ทนายเจมส์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีข่าวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการกระทำที่เด็กมักตกเป็นเหยื่อในทำนองเดียวกันหลายข่าว ทั้งนี้แนะนำให้ทุกท่านสั่งสอนอบรมบุตรหลานให้ระวังบุคคลแปลกหน้าบ่อยขึ้น หรือแม้แต่บุคคลใกล้ตัวที่ที่มีบุคลิก 6 มี.ค. 2560 15:55 6 มี.ค. 2560 16:13 ไทยรัฐ