วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บสย.ติวเข้มการประเมินเทคโนโลยีค้ำประกันสินเชื่อกลุ่มนวัตกรรม

บสย. ร่วมติวเข้มการประเมินเทคโนโลยีกับ KOTEC เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน...                                                    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. และคณะต้อนรับ นางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Dr. Yi Hyungseung รองผู้อำนวยการหน่วยงาน Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลี ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินเทคโนโลยี (TTRS) สำหรับนำไปสู่การพัฒนา Technology Rating Grade หรือ TRG เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในโครงการ Knowledge Sharing Program หรือ KSP ระยะที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ส.ค. 2559 ถึง ก.ค. 2560

สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยของทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลี เป็นการมาประชุมครั้งที่ 3 เพื่อแนะนำกระบวนการปรับปรุงปัจจัยในการประเมินเทคโนโลยี การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมสำหรับนำไปสู่การออกเกรด TRG ร่วมกันกับ บสย. และ สวทช. รวมทั้งแนะนำรูปแบบโครงการค้ำประกันและการประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

โครงการ KSP เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาแนวทางการประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และแนะนำรูปแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย บสย. เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2558 โดยดำเนินการร่วมกับ สวทช. และได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินเทคโนโลยี หรือ Thai Technology Rating System (TTRS) ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นในอนาคต.

บสย. ร่วมติวเข้มการประเมินเทคโนโลยีกับ KOTEC เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน... 6 มี.ค. 2560 15:44 6 มี.ค. 2560 16:53 ไทยรัฐ