วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

42ปี ส.ป.ก.นำเกษตรทฤษฎีใหม่4.0 ตามศาสตร์พระราชา ให้ปชช.สนใจได้เรียนรู้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี นำนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา เกษตร 4.0 ภายใต้แนวคิด “42 ปี สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ” ในวันที่ 6-8 มี.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 42 ปี ภายใต้แนวคิด "42 ปี สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ" จากนั้นกล่าวว่า ส.ป.ก.ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2518 ตลอดระยะเวลา 42 ปีแห่งการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้เกษตรกรจำนวน 2.7 ล้านราย เนื้อที่ 36 ล้านไร่

แก้ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค.59 มีพื้นที่เป้าหมาย 443,501 ไร่ ใน 28 จังหวัด สามารถยึดคืนพื้นที่มาได้ 310,167 ไร่ และคืนให้ผู้ครอบครองเดิม 126,919 ไร่ โดย ส.ป.ก.มีแผนจะจัดให้เกษตรกรจำนวน 1 แสนไร่ รวม 2 ระยะ แบ่งเป็นระยะแรกจำนวน 3 หมื่นไร่ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 และระยะที่ 2 อีก 7 หมื่นไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน 2560 นี้

ด้านนายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าวว่า นอกจากการทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา นิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และการเสวนาเรื่องการค้าดิจิตอล 4.0 การประกวดบทความทางวิชาการ การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 42 ปี ส.ป.ก. การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ คาราวานร้านค้าจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกแต่ละจังหวัด กว่า 76 บูธ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.60 เวลา 08.00-17.00 น. พร้อมเลือกชมเลือกซื้อสินค้าราคาย่อมเยาได้ตามที่กำหนด.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี นำนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา เกษตร 4.0 ภายใต้แนวคิด “42 ปี สืบสานพระราชปณิธาน บนผืนดินของพ่อ” ในวันที่ 6-8 มี.ค.นี้... 6 มี.ค. 2560 15:37 6 มี.ค. 2560 20:00 ไทยรัฐ