วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


"องค์โสม" ชวนล้างมือสร้างสุขอนามัย

ก็เพราะเชื้อแบคทีเรียคือต้นตอของโรคสารพัด การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ เพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี และช่วยป้องกันโรคได้อย่างอัศจรรย์ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ เป็นโต้โผจัดงาน “ล้างมือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก” สาธิตวิธีการล้างมือด้วยสบู่เพื่อพิชิตโรค โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน พร้อมทอดพระเนตรการทดสอบการล้างมือ และขั้นตอนสาธิตการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

ภายในงานยังจำลองสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เช่น โรงเรียน ห้องสมุด และสถานีรถสาธารณะ พร้อมจัดนิทรรศการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยใส่ใจการล้างมืออย่างถูกวิธี ภายใต้แคมเปญ “7-20-7” บอกเล่าเคล็ดลับของการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วย 7 ขั้นตอนง่ายๆ ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที ก่อน-หลังการทำกิจกรรมหลัก 7 อย่าง ได้แก่

1) ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร

2) ก่อนและหลังรับประทานอาหาร

3) ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย

4) ก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้มือ แล้วเอามือเข้าปาก หรือขยี้ตา ขยี้จมูก ไอ จาม

5) หลังเข้าห้องน้ำ

6) หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง

7) หลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ใส่ใจสักนิดล้างมือบ่อยๆให้เป็นนิสัย รับรองห่างไกลโรค.

ก็เพราะเชื้อแบคทีเรียคือต้นตอของโรคสารพัด การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ เพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี และช่วยป้องกันโรคได้อย่างอัศจรรย์ 6 มี.ค. 2560 15:10 6 มี.ค. 2560 15:11 ไทยรัฐ