วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุวิทย์ เผย บิ๊กตู่ ถก 39 อรหันต์นัดแรก เน้น สร้างการรับรู้ผลงาน

สุวิทย์ เผย “บิ๊กตู่” ถก 39 อรหันต์นัดแรก เน้น สร้างการรับรู้ผลงาน รบ.ศุภชัย ระบุ ดัชนีต่างชาติมองไทยกระเตื้องเป็นบวก

วันที่ 6 มี.ค. เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) แถลงภายหลังการประชุมว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้ชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนการปฏิรูปหลังจากมีรัฐธรรมนูญ ว่า จะมีพ.ร.บ.ในส่วนยุทธศาสตร์ชาติและในส่วนการปฏิรูปอย่างไร นายกฯ มองว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 39 คน ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะให้คำปรึกษากับคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น จึงอยากให้หารือกันระหว่าง ป.ย.ป. กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิในองค์รวม เป็นการจัดทำเวิร์กช็อปร่วมกัน

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ในการประชุมมีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ได้ระบุว่า ดัชนีชี้วัดหลายตัวของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติ ทั้งเรื่องธรรมาภิบาล นวัตกรรมอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นเรื่องที่เราต้องสื่อความให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลายเรื่องมีความคืบหน้า สื่อจากภายนอกมองภาพประเทศไทยเป็นบวกมากขึ้น นอกจากนี้ มีประเด็นที่มีความเห็นพ้องต้องของคณะผู้ทรงคุณวุฒิกัน คือ เรื่องคุณภาพคน ต้องช่วยกันพัฒนาโดยมองว่า ทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เรื่องกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียว ต้องร่วมดำเนินการหลายภาคส่วนโดยใช้แนวทางประชารัฐ และเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปนั้น ก็มีหลายเรื่องที่ดำเนินการไปแล้ว ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ขาดการสื่อความจะทำอย่างไรให้ประชาชนทราบในสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว

“จุดที่เน้นมากในการประชุมนี้ คือ การทำอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ผมได้รับมอบหมายให้ประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดูว่า เราจะสร้างกลไกลงไปขับเคลื่อนเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูป และการปรองดองในภาพรวม และจะสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องเหล่านี้อย่างไร โดยใช้กระบวนการประชารัฐ” นายสุวิทย์ กล่าว

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมได้พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีความเห็นหลากหลายว่า ใน 7 มิตินั้น น้ำหนักความสำคัญด้านความมั่นคง ทรัพยากรมนุษย์ ขีดความสามารถ จนกระทั่งเรื่องความเหลื่อมล้ำ หัวใจสำคัญเห็นควรว่า จะต้องไปเน้นเรื่องคนเป็นพิเศษ จากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 คณะ ก็จะลงไปช่วยให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำตามคณะของตนเอง พร้อมกับหารือในภาพใหญ่ขององค์รวมทั้ง 39 คน

สุวิทย์ เผย “บิ๊กตู่” ถก 39 อรหันต์นัดแรก เน้น สร้างการรับรู้ผลงาน รบ.ศุภชัย ระบุ ดัชนีต่างชาติมองไทยกระเตื้องเป็นบวก 6 มี.ค. 2560 14:49 6 มี.ค. 2560 15:41 ไทยรัฐ