วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศุภชัย การันตี แนวทาง รบ.มาถูกต้อง ธงทอง จ่อดูผลศึกษาปรองดอง

“ศุภชัย พานิชภักดิ์” การันตี แนวทางรัฐบาลมาถูกต้อง “ธงทอง จันทรางศุ” จ่อดูผลศึกษาปรองดอง ส่วน "พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ" เผย อนาคตออกกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน

วันที่ 6 มี.ค. เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) ในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ใน ป.ย.ป. ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ป.ย.ป.ว่าเหตุผลที่ตัดสินใจตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ป.ย.ป. เพราะเชื่อว่าประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ระยะยาว สิ่งที่รัฐบาลทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ในการประสานยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ทั้งระดับภูมิภาคและจังหวัด ที่สำคัญทุกภาคส่วนของประเทศต้องช่วยกันทำ ต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ต้องช่วยกันเหมือนที่นายกฯ บอกไว้ ส่วนรายละเอียดจะได้หารือในการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อถามว่า มั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำจะสำเร็จใช่หรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า “สำเร็จ ต้องไปได้แน่นอน ไม่มีไม่ได้”

ด้านนายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองใน ป.ย.ป. กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้ข้อมูลการดำเนินการในภาพรวมที่จะเชื่อมโยงการทำงานในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการสร้างความปรองดอง โดยเฉพาะเรื่องปรองดองที่ตนเกี่ยวข้องนั้น ได้หารือกับ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ และนายอัชพร จารุจินดา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ว่า มีการศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดองมาหลายคณะ จึงจะนำข้อสรุปเหล่านั้นมาพิจารณา และคงจะให้ความเห็นเรื่องการปรองดองเมื่อได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้ว คาดว่าใช้เวลาไม่นานเพราะรู้ดีว่าเป็นภารกิจเร่งด่วน

ขณะที่ พล.อ.เอกชัย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการพูดคุยหารือถึงแนวทาง 5 ปีนับจากนี้จะเกิดภาพอะไรบ้าง ในที่ประชุมนายกฯ เน้นย้ำให้คณะทำงานแต่ละด้านทำงานให้เชื่อมโยงบูรณาการกัน ขอให้ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้เสนอความคิดเห็นหลากหลาย เช่น เน้นย้ำให้พัฒนาด้านการศึกษา เสนอให้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ทัดเทียมประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการออกกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน คือ กฎหมายเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป.

“ศุภชัย พานิชภักดิ์” การันตี แนวทางรัฐบาลมาถูกต้อง “ธงทอง จันทรางศุ” จ่อดูผลศึกษาปรองดอง ส่วน "พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ" เผย อนาคตออกกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน 6 มี.ค. 2560 14:45 6 มี.ค. 2560 15:05 ไทยรัฐ