วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัสสาวะในสระว่ายน้ำ จะเพิ่มการสะสมสารเคมีอันตราย

แม้ว่าปัสสาวะของมนุษย์นั้นจะสามารถปลอดเชื้อได้ด้วยตัวเอง แต่หากถูกปล่อยออกจากร่างกายมนุษย์ที่มีความหลากหลายทางเคมี อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักว่ายน้ำเพราะปัสสาวะสามารถผสมกับสารเคมีในสระว่ายน้ำ ทำให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาทำการทดสอบระดับของปัสสาวะหรือฉี่ในสระว่ายน้ำจำนวน 250 ตัวอย่างน้ำจากสระว่ายน้ำทั้งหมด 31 แห่งและบ่อน้ำแร่ใน 2 เมืองของประเทศแคนาดา

ด้วยวิธีใช้สารเคมีชื่อเอซีซัลเฟม-เค (acesulfame-K หรือ ACE) ซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ำได้และมีความหวานเป็น 200 เท่าของน้ำตาลทรายเป็นตัววัด พบว่าค่าของเอซีซัลเฟม-เค มีความเข้มข้นสูงถึง 570 เท่ามากกว่าน้ำประปาปกติทั่วไป โดยสระว่ายน้ำที่จุน้ำได้ 830,000 ลิตร ซึ่งมีขนาด 1 ส่วน 3 เมื่อเทียบกับของสระว่ายน้ำกีฬาโอลิมปิก มีระดับปัสสาวะถึง 75 ลิตร ขณะที่สระว่ายน้ำขนาดเล็กกว่าจะมีระดับของปัสสาวะอยู่ที่ 30 ลิตร

ผลทดสอบดังกล่าว ทำให้กระทรวงสาธารณสุขแคนาดามีความกังวลต่อสุขภาพของประชาชน และออกมาเผยว่ากระทรวงได้มีกฎระเบียบมาตรฐานในการควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งกระทรวงจะนำผลการวิจัยนี้ไปพิจารณาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีการตรวจสอบสระว่ายน้ำต่อไป และหากพบสระที่ไม่ตรงกับมาตรฐานก็อาจจะต้องถูกปิดเพื่อฟื้นฟูใหม่.

แม้ว่าปัสสาวะของมนุษย์นั้นจะสามารถปลอดเชื้อได้ด้วยตัวเอง แต่หากถูกปล่อยออกจากร่างกายมนุษย์ที่มีความหลากหลายทางเคมี อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักว่ายน้ำเพราะปัสสาวะสามารถผสมกับสารเคมีในสระว่ายน้ำ 6 มี.ค. 2560 14:30 6 มี.ค. 2560 14:30 ไทยรัฐ