วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำให้ (2)

‘ทำให้’ ภาษาอังกฤษมีอยู่หลายคำ เช่น make, cause, lead to, result in, create, bring about, give rise to, generate, be responsible for, set off และ trigger

เมื่อวานผมรับใช้ถึง create วันนี้ผมขออนุญาตมาต่อกันที่ bring about ครับ กริยาวลีนี้หมายถึง ทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง เช่นบอกว่า The political conflict brought about enormous social change. ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างใหญ่หลวง

ส่วน give rise to เป็นวลีที่เป็นทางการอย่างมากเลยครับ หมายถึง ก่อให้เกิด หรือ ทำให้เกิด อย่างเช่นบอกว่า การดื่มน้ำที่ไม่ได้กรอง ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ Drinking unfiltered water can give rise to health problems. เมื่อวันก่อน นายกเทศมนตรีเมืองปีตังกา (Pitanga) รัฐปารานา บราซิล แกออกประกาศมาฉบับหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านอย่างรุนแรงในใจกลางเมือง The announcement of the Pitanga mayor gave rise to violent protest in the center of the city.

Generate ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและโตขึ้นในกลุ่มคนจำนวนมาก ทำให้เกิดความสนใจ การสนับสนุน หรือความต้องการ เมื่อก่อนนั้นคนในเมืองชิโมะโนะเซะกิ (Shimonoseki) จังหวัดยามากุชิ ญี่ปุ่นยากจน หลังจากประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็ทำให้คนในเมืองนี้ต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยจำนวนมาก Shimonoseki’s economic success generated a hug demand for luxury goods.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

6 มี.ค. 2560 13:58 6 มี.ค. 2560 13:58 ไทยรัฐ