วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
7 มี.ค. 2560 05:01 น.
1 คนไทย 1 สหกรณ์

1 คนไทย 1 สหกรณ์

โดย ซี.12
7 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

สหกรณ์ไทยครบรอบการก่อตั้ง 100 ปีเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระบิดาสหกรณ์ไทย คือ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี ผู้คลุกคลีอยู่กับระบบสหกรณ์มานานในฐานะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง สรุปเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์มาให้ทราบว่า

ข่าวคราวเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ปรากฏทำให้คนที่ไม่รู้จักสหกรณ์ต้องพยายามเดินห่างๆสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นแชร์ลอตเตอรี่ การแห่นำเงินไปฝากสหกรณ์บางแห่งจนเกิดการฉ้อฉล ฟังตัวเลขความเสียหายแล้วก็น่าตกใจอยู่ เพราะหลักหลายพันล้านบาท พากันสงสัยว่าจะล้มเป็นโดมิโนบ้างทั้งๆที่สหกรณ์ 7 ประเภท มีรวมกันเกือบ 7,000 กว่าแห่ง เป็นสหกรณ์ชั้นนำเป็นพันๆแห่ง สมาชิกร่วมกันร่วม 10 ล้านคน

สหกรณ์ทุกประเภทเมื่อนำมาร้อยเรียงกันเหมือนห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ มีทั้งผู้ผลิต ผู้บริการ ผู้บริโภค กล่าวคือ

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และ สหกรณ์นิคม เป็นผู้ประกอบการทางเกษตร ปลูกข้าว ผลิตนมโค พืชไร่ ผัก ผลไม้สหกรณ์บริการ และ สหกรณ์ร้านค้า ช่วยขนส่ง บริการ จำหน่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ

คนไทยบางส่วนจึงมีความสัมพันธ์กับระบบสหกรณ์อยู่บ้าง ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม อาจเป็นครอบครัวเกษตรกร ลูกจ้างสถานประกอบการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ไม่เป็นผู้ผลิตก็ต้องเป็นผู้บริโภค หากมีการสร้าง Demand และ Supply ที่เกื้อกูลกัน คนไทยก็จะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์รวมจำนวนความต้องการข้าว 10,000 กก. สหกรณ์การเกษตรก็จัดให้เหมือนที่บางจังหวัดจัดกิจกรรมขายข้าวช่วยชาวนาในช่วงที่ผ่านมา ถ้าทำวงกว้างใน ระดับชาติโดยชุมชนสหกรณ์ฯ ปริมาณก็จะขยายตัวครอบคลุมทั่วประเทศได้

ดังนั้น หากจะซึมซับปรัชญาสหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจำเป็นต้องรณรงค์ให้คนไทยทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้เมืองไทยเป็นเมืองสหกรณ์ ทำให้แบงก์สหกรณ์เป็นที่ยอมรับอันดับต้นๆเหมือน Co-Op Bank ในยุโรป

จะเห็นว่าหลักการของสหกรณ์แทบไม่ต่างอะไรกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลย มุ่งความสำเร็จ พออยู่พอกิน และมิได้มุ่งแสวงหากำไร หากมีกำไรก็นำมาแบ่งปัน และดูแลกันในรูปของสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย หลังตายก็ยังติดตามถึงทายาทต่อไป

สหกรณ์ชั้นนำในระดับเดียวกันนี้เรียกว่า Big สหกรณ์ มีนับร้อยแห่ง แต่ไม่ได้ถูกนำมาเสนอเป็นข่าวให้ชื่นชม ทั้งๆที่น่าสนใจ เป็นภาพบวกและสมควรส่งเสริมให้สังคมได้รับรู้ คนไทยทุกคนจะได้อยากเป็นสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ทุกแห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งถ้าดูแลอย่างใกล้ชิด กดปุ่มเมื่อออกนอกลู่ก็คงไม่ได้ยินแต่เรื่องร้อนๆหรอก.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้