วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรรพสามิต แจงรอราชกิจจาฯ ขึ้นภาษีเหล้า-บุหรี่ ชง รบ.ชี้ขาดอัตราใหม่

อธิบดี เร่งทำความเข้าใจ-ชงก.ม.ลูก 80 ฉบับ ก่อนพ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจาฯ แจงปรับอัตราภาษีน้ำเมา คิดจากราคาขายปลีก-ปริมาณแอลกอฮอล์ ชี้อัตราเท่าใด อยู่ที่รัฐบาลชี้ขาด ส่วนยาสูบ ขยายเพดานจาก 3 บาท เป็น 5 บาทต่อมวน...

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า จะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการเตรียมประกาศใช้กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่ จะไม่ได้ทำให้ภาระภาษีของสินค้าแต่ละชนิดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีการปรับเพิ่มเพดานภาษี และวิธีการคำนวณอัตราภาษีก็ตาม โดยกำหนดสินค้าและบริการที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตไว้ตามเดิม อาทิ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน, รถยนต์, ไนต์คลับและดิสโก้เธค, ยาสูบหรือยาเส้น, เครื่องดื่ม, สถานอาบน้ำและอบตัวและนวด และสุรา เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาษีสรรพสามิตยาสูบ ได้ขยายเพดานอัตราภาษีใหม่ จากเดิมจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ 90 หรือคิดตามปริมาณ 3 บาทต่อมวน แต่ได้เพิ่มด้านปริมาณ 5 บาทต่อมวน และยังได้ปรับคำนิยามใหม่ กรณีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ เปิดเพลง มีสถานที่เต้นรำ และต้องปิดหลังเที่ยงคืน หากเข้าข่าย 3 กรณีดังกล่าวต้องเสียภาษีสรรพสามิต และการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา สถานศึกษา ศาสนสถาน หากตั้งกิจการก่อนคำสั่ง คสช.ประกาศบังคับใช้ยังจำหน่ายได้ แต่ไม่อนุญาตรายใหม่เพิ่มเติม สำหรับสถานบริการอาบอบนวด หรือสปา ต้องไม่มีห้องน้ำในห้อง หากมีห้องน้ำต้องเสียภาษีสรรพสามิตอาบอบนวด และเตรียมพิจารณานำคำสั่ง คสช.ที่สำคัญออกกฎหมายลูกเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อ พ.ร.บ.สรรพสามิตมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 180 วัน จึงเตรียมเสนอกฎหมายลูก 80 ฉบับเพื่อประกาศบังคับในการกำหนดอัตราภาษีจริง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวรองรับการกำหนดอัตราจริง เนื่องจากกฎหมายแม่กำหนดเพดานใหม่ รองรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอีก 20 ปี ข้างหน้า คาดว่าจะมีความชัดเจนในไม่ช้า

สำหรับการคำนวณจัดเก็บใหม่ ได้เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีจากฐานราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายสำหรับสินค้าประเภทสุรา เบียร์ และราคาสำแดงนำเข้า (CIF) เปลี่ยนมาเป็นการคำนวณจากฐานราคาขายปลีก หรือราคาแนะนำช่วงสุดท้าย ควบคู่กับการคำนวณจากปริมาณแอลกอฮอล์ จะทำให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้น ส่วนอัตราการจัดเก็บแท้จริง ต้องมาดูในรายละเอียดอีกครั้งว่าควรอยู่เท่าใด ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดให้เกิดความเหมาะสมผ่านมติ ครม. ที่จะอนุมัติประกาศกระทรวงการคลัง และในอนาคตจะมีการปรับขึ้นอัตราการจัดเก็บภาษีหรือไม่ ให้เป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายพิจารณา

“ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับภาคเอกชนเป็นรายสินค้า รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าไทย เพื่อเตรียมกำหนดแผนการทำงานร่วมกันภายหลังจากร่าง พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้บังคับใช้ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดพิมพ์รายละเอียดของกฎหมายฉบับใหม่ที่เข้าใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจกให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเตรียมเดินสายชี้แจงกับผู้ประกอบการทั่วประเทศด้วย”

ส่วนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 59 - ก.พ. 60) มีรายได้รวมอยู่ที่ 2.19 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายราว 2 พันล้านบาท เนื่องจากภาพรวมการบริโภคเกิดความซบเซาในช่วงเดือน ต.ค. 59 ในช่วงสถานการณ์สำคัญของประเทศ อีกทั้งสถานบริการต่างๆ หยุดทำการ แต่เชื่อว่าจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จะสนับสนุนให้ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ ในปีงบประมาณนี้เข้าเป้าหมายที่ 5.55 แสนล้านบาท อีกทั้งกรมฯ ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึ่งตั้งเป้าหมายเพิ่มการจัดเก็บรายได้ขึ้น 5-10% ด้วย.

อธิบดี เร่งทำความเข้าใจ-ชงก.ม.ลูก 80 ฉบับ ก่อนพ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจาฯ แจงปรับอัตราภาษีน้ำเมา คิดจากราคาขายปลีก-ปริมาณแอลกอฮอล์ ชี้อัตราเท่าใด อยู่ที่รัฐบาลชี้ขาด ส่วนยาสูบ ขยายเพดานจาก 3 บาท เป็น 5 บาทต่อมวน 6 มี.ค. 2560 13:44 6 มี.ค. 2560 14:56 ไทยรัฐ