วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กอ.รมน.ปลื้มเวทีปรองดอง ปชช.ตอบรับดี ฉลุยแล้ว 39 จว.

โฆษก กอ.รมน. มั่นใจเวทีปรองดองทุกภาคส่วนทั่วประเทศคืบหน้า หลังฉลุยแล้ว 39 จังหวัดเหลือ 37 จังหวัดอยู่ระหว่างประสาน โดยประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี...

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศว่า ในขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ได้จัดตั้งคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเรียบร้อยแล้วทุกจังหวัด และมีจังหวัดที่ได้กำหนดวันรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน 39 จังหวัด สำหรับใน 37 จังหวัดที่เหลือนั้นอยู่ในระหว่างการประสานงานกับผู้ให้ความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดวันรับฟังความคิดเห็นได้ครบทุก 76 จังหวัดภายในสัปดาห์นี้

โฆษก กอ.รมน.กล่าวด้วยว่า ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา กอ.รมน.จังหวัด ได้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นฯ ไปแล้วหลายพื้นที่ เช่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี เชียงราย ตาก น่าน ลำปาง อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เป็นต้น ได้มีพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี สภาวะแวดล้อมและบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นมีลักษณะที่จริงใจ สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นนี้ กอ.รมน. จะรวบรวม และนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองทราบต่อไป

โดยการรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ได้จัดขึ้นนี้ มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง กอ.รมน.จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถประสานงาน และติดต่อกับ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ของตนได้โดยตรง.

โฆษก กอ.รมน. มั่นใจเวทีปรองดองทุกภาคส่วนทั่วประเทศคืบหน้า หลังฉลุยแล้ว 39 จังหวัดเหลือ 37 จังหวัดอยู่ระหว่างประสาน โดยประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี... 6 มี.ค. 2560 13:10 6 มี.ค. 2560 14:32 ไทยรัฐ