วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมแรงต้านหวัดนกรุมล้อม

โดย สะ-เล-เต

ปีนี้ไข้หวัดนกระบาดไปหลายทวีปทั่วโลก แม้แต่รอบบ้านเรา เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม เจอไปทั่วหน้า...แต่ไทยก็ยังคงคลาดแคล้ว สามารถป้องกันโรคนี้ได้

“เราไม่พบการติดเชื้อในคนมาตั้งแต่ปี 2549 และไม่พบไข้หวัดนกในสัตว์ปีกมา 10 ปี นับจากปี 2551 ทั้งนี้เป็นผลจากการร่วมมือของกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกษตรกร และภาคเอกชน ที่ช่วยกันยกระดับการป้องกันในเชิงรุก ทั้งในสัตว์ปีก คน และนกอพยพ เน้นการทำงานอย่างบูรณาการ ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัยในฟาร์มอย่างเคร่งครัด มีการป้องกันสัตว์พาหะนำโรค ด้วยระบบฟาร์มปิด และยังดูแลไปถึงพื้นที่เสี่ยงในรัศมี 10 กม. ตามแนวชายแดน มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคปีละ 4 ครั้ง นอกจากนั้น ยังร่วมมือกับประเทศเพื่อน บ้าน นำความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดนกไปเผย แพร่ มีการแลก เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลอดจากโรคไข้หวัดนก ภายในปี 2563 ตามโรดแม็ปของอาเซียน” นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เครดิตทุกหน่วยงานที่ช่วยกันทำให้ไทยรอดวิกฤติไข้หวัดนกในครั้งนี้มาได้

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยช่วงนี้เป็นฤดูกาลความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อไข้หวัดนก จากการอพยพของฝูงนกจากเขตหนาว ขณะเดียวกันยังเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาลทำให้สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้สุขภาพสัตว์อ่อนแอ กรมปศุสัตว์จำเป็นต้องมีมาตรการคุมเข้มและซักซ้อมแผนเฝ้าระวังโรคในทุกจังหวัด จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของเอกชน ให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในกลุ่มกลูตารอลดีไฮด์หรือตามสัตวแพทย์แนะนำ เป็นประจำทุก 1–3 วัน

ส่วนสัตว์ปีกที่เลี้ยงแบบปล่อย อาทิ เป็ดไล่ทุ่ง และไก่บ้าน ควรนำเข้าไปเลี้ยงภายในโรงเรือนที่มีตาข่ายปิดมิดชิดและมีหลังคาคลุม ช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ปีกได้

สำหรับผู้บริโภคสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ ด้วยการเลือกซื้อสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่จากผู้ผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง ทราบแหล่งที่มา ต้องทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น เพราะการปรุงอาหารอุณหภูมิตั้งแต่ 70 ํ c สามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้

ถ้าพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ รีบแจ้ง 09-6301-1946 เพื่อเจ้า–หน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน.

สะ–เล–เต

6 มี.ค. 2560 12:41 6 มี.ค. 2560 12:41 ไทยรัฐ