วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุสาวาทา

มุสาวาทา

  • Share:

สงครามข่าวระหว่างพระวัดพระธรรมกายกับดีเอสไอ ผมติดตามแล้วก็สงสัย ไม่พระก็ฆราวาสต้องโกหกสักข้าง แต่ก่อนจะเชื่อว่าฝ่ายใดโกหก ผมควรจะรู้จักโกหกคืออย่างไรเสียก่อน

หนังสือธรรมาธิบาย หลักธรรมในพระไตรปิฎก หลักธรรมสำหรับชาวพุทธ และนักธรรมชั้นตรี (ปัญญา ใช้บางยาง ในนามธรรมสภา เรียบเรียง) บอกว่า เรื่องของมุสาวาทนั้น ไม่ใช่โกหกเรื่องเดียว

โกหกหรือการพูดเท็จ เป็นเรื่องแรก

องค์ 4 ที่จะทำให้รู้ว่าโกหกหรือไม่ ประกอบด้วย

1.เรื่องไม่แท้ 2.จิตคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อน 3.มีความพยายามพูดให้คลาดเคลื่อน และ 4.คนอื่นรู้เรื่องนั้น

ข้อต่อมาคือ ปิสุณาวาจา วาจาส่อเสียด

เจตนาของผู้มีจิตเศร้าหมอง อันให้เกิดกายประโยค และวจีประโยค เพื่อให้คนอื่นแตกกันก็ดี เพื่อต้องการทำตนให้เป็นที่รัก (ให้เขาแตกกันแล้วมารักตน) ก็ดี ชื่อปิสุณาวาจา

ปิสุณาวาจานั้น ถ้าทำความแตกแยกแก่ผู้มีคุณน้อย ก็มีโทษน้อย หากกระทำแก่คนผู้มีคุณมาก ก็โทษมาก

องค์ 4 ที่จะทำให้รู้ว่าพูดส่อเสียดหรือไม่

1.ผู้อื่นที่พึงให้แตกกัน 2.มุ่งให้เขาแตกกัน คนเหล่านี้จักเป็นผู้แตกกันด้วยอุบายอย่างนี้ หรือประสงค์ให้ตนเป็นที่รักว่า เราจักเป็นที่รัก จักเป็นที่ไว้วางใจด้วยอุบายนี้

3.มีความพยายามที่ต้องการมุ่งให้เขาแตกแยกนั้น และ 4.ผู้นั้นรู้เรื่องนั้น

ข้อที่ 3 ผรุสวาจา วาจาที่เป็นเหตุให้กระทำตนเองบ้าง ผู้อื่นบ้างให้หยาบคาย ทั้งหยาบคายเอง ไม่เสนาะหู ไม่สุขใจ อันเป็นเหตุให้ตัดความรักของผู้อื่น

แต่ยังมีวาจาชื่อผรุสา เป็นวาจาหยาบ แต่ใจไม่หยาบ

เด็กคนหนึ่งไม่เชื่อฟังถ้อยคำของมารดา เขาจะเข้าไปในป่า เมื่อห้ามไม่ได้ มารดาจึงด่าว่า ขอให้แม่ควายดุจงไล่มึง ต่อมาเมื่อเด็กเข้าป่า แม่ควายป่าก็ปรากฏตรงหน้าเด็กนั้น ได้ทำสัจกิริยาว่า

“สิ่งที่มารดาของเราพูดด้วยปาก จงอย่ามี สิ่งที่มารดาคิดด้วยใจ จงมี”

แม่ควายป่าก็หยุดนิ่งกับที่ เหมือนถูกผูกเอาไว้

คำพูดแม้ตัดความรักอย่างนี้ ไม่เป็นผรุสวาจา เพราะคนพูดมีจิตอ่อนโยน

องค์ 3 ที่จะทำให้รู้ว่า พูดหยาบหรือไม่ 1.คนอื่นที่ตนด่า 2.ตนมีจิตโกรธ และ 3.มีการด่า

ข้อที่ 4 สัมผับปลาปวาจา พูดเพ้อเจ้อ เจตนาที่จะพูดให้ผู้อื่นรู้เรื่องไร้ประโยชน์ เช่น เรื่องฉุดนางสีดา (รามเกียรติ์) หรือเรื่องภารตยุทธ

มุสาวาทา ข้อที่ 4 ดูจะชี้ไปที่พระ ถ้าเป็นพระพูดเรื่องวรรณคดี เรื่องรักประโลมโลกย์ไม่ได้ พระพูดนอกเรื่องพระธรรม พระวินัย ถือเป็นเพ้อเจ้อทั้งนั้น

สรุปศีลข้อมุสาวาทา ถ้าจะรักษาไว้ได้ 1.ต้องไม่พูดโกหก 2.ต้องไม่พูดส่อเสียด 3.ไม่พูดคำหยาบ และ 4.ไม่พูดเพ้อเจ้อ

มุสาวาทมีโทษแก่ผู้พูด คือเป็นการแสดงถึงความเป็นไร้สัจจะ ไม่รับผิดชอบคำพูด เป็นเหตุให้มัวหมอง เป็นเหตุ
ก่อเวรภัย มีโทษถึงตกนรก

และส่งผลให้เกิดเป็นใบ้ หาคนจริงใจด้วยยาก ในทุกภพทุกชาติ

สถานการณ์ในสงครามธรรมกาย ตอนนี้ฝ่ายพระดูจะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ...พระรูปที่เจออานิสงส์มุสาวาท เจอ
หมายเรียกของดีเอสไอ...หายไปจากหน้าจอทีวี ทำท่าจะเป็นใบ้ไปจริงๆ.

กิเลน ประลองเชิง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้