วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มการเมืองโคราช ตบเท้าร่วมเวทีสร้างปรองดอง ข้อมูลเป็นความลับทั้งหมด

โคราชขับเคลื่อนนโยบาย คสช. สร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มการเมืองตบเท้าวันแรกคึกคัก ขณะที่ข้อมูลความคิดเห็นถูกปิดความลับทั้งหมด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 60 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี และผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองใน จ.นครราชสีมา

สำหรับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์ และมวลชน รวมทั้งกลุ่มการเมือง รวม 20 คน อาทิ นายจักริน เฉิดฉาย ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทั้งแกนนำ กปปส. อาทิ ทพ.ศุภผล เอี่ยมเมธาวี, นายสุพจน์ พิริยะเกียรติสกุล อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตร, นายสันทนา ธรรมสโรจน์, นายชุบ ชัยฤทธิ์ไชย และ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นต้น โดยก่อนการประชุมมีการลงชื่อผู้เข้าร่วม และห้ามนำโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้า โดยการแสดงความคิดเห็นทุกอย่างจะเป็นความลับทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประเด็นทั้งหมด 11 ประเด็น ใช้เวลา 6-7 วัน มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจาก 3 หน่วยงาน รวม 30 คน ประกอบด้วยกรมการปกครอง กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยทหารพัฒนา อ.ปักธงชัย กระทรวงกลาโหม

นายวิเชียร กล่าวว่า ตามที่หัวหน้า คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ขึ้น จ.นครราชสีมา อยู่ในคณะที่ 4 คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สำหรับภูมิภาค มี 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนพรรคการเมือง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มแกนนำมวลชนในพื้นที่ 2. กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักศึกษา สื่อมวลชน และกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง 3. กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้า กลุ่มองค์กรที่ทำงานร่วมกับภาคราชการ และ 4. กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ และกลุ่มสาขาอาชีพทั้ง 4 กลุ่มจะมีการเชิญมาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เนื่องจากทางกองทัพภาคที่ 2 ให้รายงานภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560.

โคราชขับเคลื่อนนโยบาย คสช. สร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มการเมืองตบเท้าวันแรกคึกคัก ขณะที่ข้อมูลความคิดเห็นถูกปิดความลับทั้งหมด 6 มี.ค. 2560 11:43 6 มี.ค. 2560 13:14 ไทยรัฐ


advertisement