วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโลก นรต.(1)

โดย สหบาท

จากการที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนตำรวจเอเชียนรต.กฤตนน คานแก้ว นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปี 2 ใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการใช้ชีวิตทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนายร้อยตำรวจหลายประเทศภายในมหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้

ถือเป็น “มิติใหม่” ของวงการตำรวจเอเชีย ศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนตำรวจได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน

นักเรียนนายร้อยตำรวจหนุ่มรุ่น 72 เข้าเรียนวิชาการตำรวจหลายด้าน อาทิ การเก็บพิสูจน์หลักฐาน, ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สมัยใหม่, การป้องกันการออกแบบชุมชนเพื่อป้องกัน, การเจรจาต่อรองสมัยใหม่ และเทคโนโลยีป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น

“ทำให้ผมตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะเก็บข้อมูล ศึกษาการทำงานของตำรวจประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ” นรต.กฤตนนเล่าประสบการณ์

ระหว่างร่วมกิจกรรมแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เขาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ หัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจฟิลิปปินส์ มีผลการเรียนดีที่สุดในชั้น ทำให้รู้ว่า ฟิลิปปินส์มีปัญหาด้านการก่อการร้าย และการก่อกบฏทั่วประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์จึงต้องเน้น “การสร้างมวลชน” สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อมาเป็นแนวร่วมในการปราบปรามกบฏ

มี หน่วยตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ในสถานีตำรวจ ทำหน้าที่ดูแลงานมวลชนโดยเฉพาะ

นับเป็นความรู้ใหม่แตกต่างจากที่ นรต.กฤตนนได้เรียนรู้ในห้องเรียน

วันสุดท้ายได้มีการสรุปประโยชน์และข้อเสนอแนะจากโครงการ เขาได้เสนอแก่ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดตั้งความร่วมมือลักษณะนี้ คล้ายกับเทศกาลนักเรียนตำรวจเอเชียในระดับตำรวจชั้นปฏิบัติ เพื่อให้ตำรวจในประเทศต่างๆในเอเชีย มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการทำงาน

เปิดโลกทัศน์ และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน เพื่อ “ยกระดับ” ขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจให้สูงขึ้น

ถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นสถาบันฝึกอบรมตำรวจในเอเชีย.

สหบาท

6 มี.ค. 2560 10:45 6 มี.ค. 2560 10:57 ไทยรัฐ