วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.เคาะพร้อมเพย์นิติบุคคลโอนเงินค่าธรรมเนียมสูงสุด ไม่เกิน 15 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ ระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล เกิน 1 แสน คิดอัตราสูงสุด 15 บาท ระบุ หากเป็นบุคคลธรรมดาโอนให้นิติบุคคลให้ใช้อัตราเดียวกับบุคคลทั่วไป ย้ำ มีผลทันที


วันที่ 6 มี.ค.ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ประกาศการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างนิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยกำหนดให้การโอนเงินระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล หากไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ และกรณีที่โอนเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไปให้คิดค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ

ขณะที่ในส่วนของบุคคลธรรมดาหากโอนเงินให้กับนิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับการโอนเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล คือ กรณีโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีที่โอนเงินระหว่าง 5,000-30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ กรณีโอนเงินระหว่าง 30,001-100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และกรณีที่โอนเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

โดยอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้นถ้านิติบุคคลดังกล่าวนำเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักมาผูกบัญชีกับแบงก์พาณิชย์ ผู้ที่โอนเงินไม่ว่านิติบุคคลรายอื่นหรือบุคคลธรรมดา ก็จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ แต่หากนิติบุคคลรายนั้นยังไม่มาผูกบัญชี ผู้ที่โอนเงินมาก็จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดิม 

สำหรับ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ระหว่างธนาคารพาณิชย์ในระบบปกติ ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ เรียกเก็บอยู่ที่ประมาณ 25-35 บาทต่อรายการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ ระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล เกิน 1 แสน คิดอัตราสูงสุด 15 บาท ระบุ หากเป็นบุคคลธรรมดาโอนให้นิติบุคคลให้ใช้ อัตราเดียวกับบุคคลทั่วไป ย้ำ มีผลทันที 6 มี.ค. 2560 10:27 6 มี.ค. 2560 10:40 ไทยรัฐ