วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แนะพ่อแม่ส่งเสริมลูกดื่มนมอย่างถูกวิธี

ผลสำรวจการบริโภคนมของคนไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 พบว่าคนไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละประมาณ 30 มิลลิลิตรต่อวัน ทั้งๆที่ปริมาณที่แนะนำให้ดื่มคือ 200 มิลลิลิตรต่อวัน เพราะการดื่มนมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับส่วนสูง เห็นได้จากผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข ในคนไทยวัย 19 ปี พบว่าผู้ชายสูงเฉลี่ยเพียง 169.5 ซม. ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.7 ซม. ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พ่อแม่ยุคใหม่ที่อยากให้ลูกตัวสูง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตนมไทย-เดนมาร์ค จึงจัดเสวนาเรื่อง “คุณค่านมโคสดๆ ไม่ต้องผสม เพื่อเด็กไทยโตสมวัย”

สำหรับเป็นแนวทาง ให้พ่อแม่ในการส่งเสริมลูกดื่มนมอย่างถูกวิธี ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยดื่มนมน้อย เพราะพ่อแม่มักให้ลูกดื่มน้ำหวาน นมเปรี้ยว หรือน้ำผลไม้เร็วเกินไป เด็กจึงติดรสหวาน และปฏิเสธนม คุณแม่ที่มีลูกวัยก่อนเข้าอนุบาลหรือวัยอนุบาลควรเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และให้ลูกเริ่มดื่มนมโครสจืดไม่ผสมนมผงปรุงแต่ง เพราะสดใหม่จากธรรมชาติให้สารอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสที่เหมาะสมในนมโค ทำให้แคลเซียมในนมโคถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าแคลเซียมจากอาหารชนิดอื่น และเป็นการปลูกฝังให้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องไปจนโต โดยไม่ติดหวาน ฟันไม่ผุ

นอกจากให้ลูกดื่มนมในปริมาณที่เหมาะกับวัยแล้ว พ่อแม่ยังต้องสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย ลูกจึงจะเจริญเติบโตและมีน้ำหนักตัวสมวัย สำหรับเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น คุณแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกวัยนี้ดื่มนมรสจืดแบบไม่ผสมนมผงปรุงแต่งวันละ 2-3 กล่อง หรือ 400-600 มิลลิลิตร ไม่ควรดื่มนมมากกว่านี้ในแต่ละวันเพื่อหวังเพิ่มความสูงในช่วงวัยสำคัญนี้ เพราะร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้หมด และต้องได้รับอาหารอื่นๆ ครบ 5 หมู่ด้วย

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.อ.ส.ค. กล่าวว่า เพื่อสานต่อนโยบายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อ.ส.ค.จึงได้จัดแคมเปญ “มองหาสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผง” เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยเลือกดื่มนมโคสดๆ ไม่ต้องผสมนมผงปรุงแต่ง เด็กๆจะได้ประทับใจในรสชาติ และความหอมมัน อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมกับได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เติบโตสมวัย สุขภาพกระดูกและฟันจะได้แข็งแรง และยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทยอีกด้วย.

ผลสำรวจการบริโภคนมของคนไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 พบว่าคนไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละประมาณ 30 มิลลิลิตรต่อวัน ทั้งๆที่ปริมาณที่แนะนำให้ดื่มคือ 200 มิลลิลิตรต่อวัน เพราะการดื่มนมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับส่วนสูง 5 มี.ค. 2560 15:33 5 มี.ค. 2560 15:36 ไทยรัฐ