วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรือแป๊ะพายวนจริงหรือ

เรือแป๊ะพายวนจริงหรือ

  • Share:

แม้จะว่างเว้นจากการวิเคราะห์ หรือวิจารณ์รัฐบาลนานถึง 3 ปี แต่เมื่อกลับมาอีกครั้ง นายธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการอิสระ ก็กลายเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งเหมือนเดิม เมื่อวิเคราะห์รัฐบาล คสช. ว่าอาศัยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ทหาร และตำรวจเป็นหลัก และเพิ่มอำนาจให้ข้าราชการ เป็นการรวมศูนย์อำนาจมากกว่าการกระจายอำนาจ

อาจารย์ธีรยุทธวิเคราะห์ว่า ในแม่น้ำ 5 สาย ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาล คสช. เกือบทั้งหมดมีความคิดแบบอนุรักษ์และจารีตนิยม มีผลงานบ้าง แต่ไม่มีความหวังเรื่องการปฏิรูป และแสดงชัดเจนว่าจะผลักดัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้อยู่ในอำนาจต่อไป เพื่อพวกตนจะได้อยู่ในอำนาจด้วย และพูดถึงการแต่งตั้งนายทหารเป็นประธานรัฐวิสาหกิจ

คสช. ที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปรียบเทียบกับ “เรือแป๊ะ” อาจารย์ธีรยุทธระบุว่า ขณะนี้เป็นเรือโยง เป็นป้อมเรือพ่วงลากจูงกันไปมาอย่างทุลักทุเล จนอาจเกยตื้นหรือติดเกาะแก่ง ถ้าฝ่าฝืนอยู่ในอำนาจเกินโรดแม็ป และเสนอแนะว่าการปฏิรูปประเทศต้องแก้ปัญหาระดับโครงสร้างอำนาจในสังคม ที่ก่อปัญหาความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ยอมรับว่า การปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องยาก อาจเป็นไปได้ว่าประเทศไทยอาจต้องเดินไปตามบุญตามกรรม โดยไม่มีการปฏิรูป เพราะเกินกำลังของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรม ที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาใหญ่ของชาติ (จึงเป็นไปตามยถากรรม)

คสช.ในขณะนี้ อาจารย์ธีรยุทธมองว่าเริ่มอยู่ในสภาพ “เรือแป๊ะพายวน” โดยเฉพาะการสร้างความปรองดอง การวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ชุด กรรมการปฏิรูป 3 ชุด การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวม 3 แผนใหญ่ แต่ไม่มีผลงานที่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้แม้แต่ชุดเดียว กลายเป็นเรือแป๊ะที่พายวน

คำวิจารณ์ของอาจารย์ธีรยุทธ บางส่วนอาจตรงกับความเห็นของนายกรัฐมนตรีที่เรียบเรียงหลักคิดในการปฏิรูปประเทศ แจกจ่ายคณะรัฐมนตรี บางตอนยอมรับว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ยังขจัดได้ไม่หมดสิ้น เป็นที่มาของความขัดแย้งในสังคมไทย และนำมาใช้ปลุกระดมทางการเมือง เพื่อทำลายความชอบธรรม และความเชื่อถือของรัฐบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ข้อความบางส่วนที่คัดลอกมา เป็นความเห็นของนักวิชาการคนหนึ่ง ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากสังคม รัฐบาล และ คสช. ควรนำไปพินิจพิจารณาเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หรือเป็นความเห็นที่น่าเชื่อถือแค่ไหน ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยคือ การตีความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตย” ต่างกัน ระหว่างฝ่ายที่ยึดแนวทางอำนาจนิยม กับฝ่ายอิสรภาพนิยม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้