ไลฟ์สไตล์
100 year

"คุณหญิงสุดารัตน์" เยี่ยมชม โครงการ Saturday School Season 5

ข่าวประชาสัมพันธ์
4 มี.ค. 2560 16:45 น.
SHARE

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” เยี่ยมชม โครงการ Saturday School Season 5 เชื่อจะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ พัฒนาการเรียนการสอน ต่างออกไปจากการเรียนรู้เพียงแค่ในชั้นเรียน

Saturday School Season 5 เป็นหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิไทยพึ่งไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ ให้การสนับสนุน โครงการดังกล่าวเกิดจากน้องๆ จิตอาสาที่นำโดย คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร มีความมุ่งหวัง ที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในวันเสาร์ สำหรับพัฒนาทักษะชีวิต โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดลอง ลงมือที่จะเรียนรู้ หรือปฏิบัติตามหลักสูตรวิชาที่สนใจ สอดคล้องกับความชื่นชอบ อันจะเป็นผลให้เด็กๆ เหล่านั้น มองเห็นอนาคตข้างหน้าว่า จะเลือกศึกษา หรือประกอบอาชีพที่ชื่นชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร และมีศักยภาพมากพอที่จะไปแข่งขัน กับโลกแห่งนวัตกรรม ที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 หรือตั้งแต่ปี 2557 โครงการได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจที่จะยกระดับการเรียนรู้ ตระหนักถึง ความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาเด็ก ที่ต้องมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน

นับเป็นอีกมิติของการศึกษาไทย ที่ต่างออกไปจากระบบการศึกษาแบบเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติมา เพราะเด็กๆ ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ จะได้ลงมือเรียนรู้ ในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง กับคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ได้สัมผัสโอกาสและเครื่องไม้เครื่องมือ ที่จะเป็นกลไกช่วยให้เยาวชนมองเห็นความฝัน ความถนัดได้ตรงกับพรสวรรค์ สะท้อนความสามารถของเด็กๆ เหล่านั้น ซึ่งจะกลายเป็นบันไดต่อยอดความสำเร็จ ตามที่ใจมุ่งหวังในที่สุด

หลักสูตรหรือแบบเรียน จะเน้นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในวันเสาร์ “เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต” และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่เด็กมากขึ้น

วิชาที่สอนทั้ง 19 รูปแบบวิชา อาทิ

1. แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ศิลปะการออกแบบ 
3. วิชาภาษาอังกฤษการพูด (Public Speaking) 
4. วิชาการแสดง (Acting)
5. วิชาศิลปะภาพยนตร์ หรือวิชาศิลปะป้องกันตัว

ล้วนแต่มุ่งเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ และการเรียนรู้นอกเหนือ จากการเรียนตามหลักสูตรในชั้นเรียน โดยมีคุณครูอาสาดำเนินการเป็นผู้สอน วิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอมนั้น จัดตามความสนใจของเด็กในโรงเรียน และชุมชนต่างๆ

“Saturday School” ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากเด็กในพื้นที่ชุมชนต่างๆ และได้ดำเนินการมาแล้วถึง 5 Season จะเปิดรับสมัครเด็ก และครูอาสาปีละ 2 ครั้ง ตามภาคเรียน โดยโครงการ Saturday School Season 5 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน และ 1 ชุมชน รอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีครูอาสามากกว่า 200 คน และมีนักเรียนจำนวน 555 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เยี่ยมชม โรงเรียนแก่นทองอุปถัมถ์ ซึ่งถือ เป็น 1 ใน 8 สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เปิดสอน จำนวน 5 รายวิชา ประกอบด้วย

1. วิชาอังกฤษการพูด
2. วิชาถ่ายภาพ
3. วิชาทำอาหาร
4. วิชาละครเวที และ
5. วิชามวย

โครงการ Saturday School ผ่านมาถึง 5 Season จะพบว่าในแต่ละภาคการศึกษา มีนักเรียนและครูอาสาสมัคร สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในทุกๆ Season ซึ่งครูอาสาเหล่านี้ ล้วนมาจากสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน ทั้งการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย, แพทย์, นักศึกษา, ผู้บริหาร, นักธุรกิจ, นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไปจนถึงข้าราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้ดีขึ้น

และนับแต่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย ยื่นมือเข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ Saturday School เพราะได้ตระหนักถึงปัญหาการศึกษาไทยแล้ว ยังเป็นการแบ่งปันทางโอกาสการศึกษา สร้างต้นแบบห้องเรียนที่ควรเป็นแนวปฏิบัติ สอนในสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน เพื่อพัฒนาให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฝัน กล้าแสดงออก เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติ และช่วยพัฒนาชุมชน สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:51 น.