วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระพรหมโมลี ติวเข้มเจ้าอาวาสใหม่ 'อย่าทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา'

พระพรหมโมลี ติวเข้มเจ้าอาวาสใหม่ 'อย่าทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา'

  • Share:

(พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ภาพจาก:วิกิพีเดีย)

พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ติวเข้มเจ้าอาวาสใหม่ เตือน 'อย่าทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา'

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60 พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวในการอบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือว่า ขอให้เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่าได้บกพร่องในหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแห่งคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. เจ้าคณะภาค 5 กล่าวว่า การอบรมเจ้าอาวาสใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความรู้ในการปกครองวัด และพระภิกษุสามเณร ที่สำคัญได้เน้นย้ำเจ้าอาวาสใหม่ว่า การเป็นพระ จะต้องช่วยเหลือชาวบ้าน พระต้องไม่ทิ้งชาวบ้าน หากทิ้งชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะทิ้งพระ โดยยึดหลัก "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ต้องประสานร่วมมือกัน รวมทั้งต้องเข้มงวดเรื่องศีลลาจารวัตรพระภิกษุสามเณรในวัดให้เกิดความเรียบร้อย เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

โดยเฉพาะในสถานการณ์พระพุทธศาสนาเช่นนี้ เจ้าอาวาสต้องดูแลให้เรียบร้อย หากปล่อยให้พระภิกษุสามเณร ประพฤติไม่เหมาะสม จะสร้างความเสื่อมศรัทธา และเกิดความเสื่อมต่อพระพุทธศาสนาภาพรวมได้ เพราะพระภิกษุต้องอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะภัตตาหารใส่บาตร หากกระทำตัวไม่ให้เป็นที่ศรัทธา ประพฤติตนไม่อยู่ในพระธรรมวินัยแล้ว ชาวบ้านจะติเตียนจนเกิดเสื่อมศรัทธา ไม่อยากใส่บาตร ไม่อยากทำบุญ พระภิกษุสามเณรเองก็จะเดือดร้อน ที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อวัด และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้