ข่าว
100 year

ทางหลวงชนบท รับมือไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ รณรงค์หยุดเผา

ไทยรัฐออนไลน์3 มี.ค. 2560 17:11 น.
SHARE

กรมทางหลวงชนบท รับมือไฟป่าหมอกควันภาคเหนือในเขตทางบดบังทัศนวิสัย พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง... 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และตาก มักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน บดบังทัศนวิสัย ทำให้เกิดปัญหาต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ โดยในส่วนของ  ทช.ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุกรณีเกิดภัย โดยเน้นย้ำเมื่อดำเนินงานการตัดหญ้าสองข้างทางแล้วเสร็จ ให้จัดเก็บเศษหญ้า วัชพืช เศษวัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย รวมทั้งจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุดเผาป่า วัชพืช ในเขตทางหลวงชนบท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ให้อาสาสมัครทางหลวงชนบทช่วยสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งหากพบเจอผู้กระทำความผิดจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทางหลวงอย่างเคร่งครัด สำหรับการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ ทช.พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมบุคลากร เพื่อบูรณาการดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนหลังวิกฤติไฟป่าและหมอกควัน ทช.จะติดตาม ตรวจสอบ รายงานความเสียหาย และเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุหมอกควัน ไฟป่า สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่  โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร.1146 ตลอด 24 ชั่วโมง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไฟป่าภาคเหนือปัญหาไฟป่าหมอกควันไฟป่าหน้าแล้งทางหลวงชนบทไฟป่า

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้