วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตีกลับฝ่าย ก.ม. ทบทวนค่ามัสต์แครี่ ทีวีดิจิตอลระบบเอชดี

ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ให้ฝ่ายกฎหมายกลับไปพิจารณา กรณีให้เงินสนับสนุนค่ามัสต์แครี่ ทีวีดิจิตอล ในระบบเอชดี หลังจากมีคำสั่ง คสช.ออกมา แล้วสนับสนุนในช่องสแตนดาส ขณะมติเห็นชอบอินเทอร์เน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีคำสั่งให้เข้ามาสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมตามกฎมัสต์แครี่ ของช่องทีวีดิจิตอล ภายใต้งบประมาณ 2,300 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี โดยคณะกรรมการ กสทช.ให้ฝ่ายกฎหมายกลับไปตีความและศึกษาว่า ควรสนับสนุนทีวีดิจิตอลในช่องที่ออกอากาศระบบความคมชัดสูง หรือไฮเดฟฟิเนชั่น หรือไม่ เนื่องจากประมูลมาในช่องไฮเดฟฟิเนชั่น ซึ่งค่าใช้จ่ายของระบบความคมชัดปกติ หรือสแตนดาส จำนวน 26 ช่อง อยู่ที่ 469 ล้านบาท ส่วนระบบไฮเดฟฟิเนชั่น อยู่ที่ 884 ล้านบาทต่อปี โดยคาดว่าจะนำข้อสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบดำเนินการตามโครงการยูโซ่เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตชายขอบ ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน 2560 และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561 พร้อมทั้งมีมติส่งเงินกองทุนฯ  จำนวน 445 ล้านบาท เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน.

ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ให้ฝ่ายกฎหมายกลับไปพิจารณา กรณีให้เงินสนับสนุนค่ามัสต์แครี่ ทีวีดิจิตอล ในระบบเอชดี หลังจากมีคำสั่ง คสช.ออกมา แล้วสนับสนุนในช่องสแตนดาส ขณะมติเห็นชอบอินเทอร์เน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน 3 มี.ค. 2560 14:40 3 มี.ค. 2560 15:05 ไทยรัฐ