ตามหา 'พระเจ้าเหา' ที่เขา..หลางซาน

ข่าว

ตามหา 'พระเจ้าเหา' ที่เขา..หลางซาน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  4 มี.ค. 2560 05:01 น.

  รูปปั้นพระเจ้าเหา.

  สมัยเด็กๆ เรามักจะได้ยินผู้คนชอบใช้สำนวนเปรียบเทียบสิ่งของหรืออะไรต่างๆ ที่เก่ามากๆว่า “มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้ว” พระเจ้าเหา...เป็นใคร? มีตัวตนหรือไม่ เราจะไปตามหากันคราวนี้...!

  นับเป็นความโชคดี ที่เมื่อ อ.อรไท ผลดี ผอ.พิพิธภัณฑ์ผ้าเผ่าไท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ฟาน จูน ผอ.สถาบันวิจัยไทย-จีน และ อ.จุลศักดิ์ สุริยะไชย ผอ.พิพิธภัณฑ์อูบคำ จ.เชียงราย ชักชวนให้เดินทางร่วมทริปในโครงการวัฒนธรรมสัญจรเยือนถิ่นกำเนิดของชนชาติไท พร้อมกับกูรูด้านประวัติศาสตร์อีกหลายคน โดยมีจุดหมายปลายทางที่ มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และแหล่งโบราณคดีต้าตี้วาน มณฑลกานซู่ เพื่อไปพบกับ พระเจ้าเหา หรือพระเจ้าเหยียนตี้ และ พระเจ้าเหลือง หรือพระเจ้าหวงตี้...ที่แม้จะไม่ใช่ตัวเป็นๆแต่ก็ชวนให้ตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย

  ทางเข้าสุสานพระเจ้่าเหา ณ เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี.
  ทางเข้าสุสานพระเจ้่าเหา ณ เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี.

  ราว 5 ชั่วโมง เครื่องบินลำใหญ่ยักษ์ของสายการบินเสิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ ที่บินตรงจากสุวรรณภูมิก็มาถึงท่าอากาศยานเมืองซีอาน เพื่อเริ่มต้นภารกิจ ...ตามรอยบรรพชนเผ่าไท

  เปิดฉากกันที่ พิพิธภัณฑ์ต้าตี้วาน ในมณฑลกานซู่ อ.ฟาน จูน ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีน เริ่มต้นอธิบายถึงความเก่าแก่ของวัฒนธรรมต้าตี้วานว่า เป็นวัฒนธรรมมนุษย์ในยุคแรกๆห่างจากปัจจุบันราว 4,800-60,000 ปี เป็นยุคที่มีความสำคัญต่อ การวิจัยวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมยุคหินและยุคหินใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดตามลุ่มน้ำเหลืองตอนกลาง รวมถึง การวิจัยต้นกำเนิดอารยธรรมและประชาชาติไท-จีน ที่แบ่งเป็นชั้นวัฒนธรรมออกเป็น 3 ชั้น คือ 1-3 ห่างจากยุค ปัจจุบันมากที่สุดตั้งแต่ 60,000 ปี ไปจนถึง 20,000 ปี หลักฐานสำคัญที่พบใน 3 ชั้นวัฒนธรรมนี้คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษหินควอซ ใกล้ขึ้นมากับยุคปัจจุบันอีกนิด คือ ช่วงชั้นวัฒนธรรมที่ 4 ห่างจากปัจจุบัน 20,000-13,000 ปี หลักฐานที่ขุดพบคือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเทคนิคเครื่องหินละเอียดและเศษแผ่นเครื่องปั้นดินเผาระยะแรกของต้าตี้วาน ชั้นวัฒนธรรมที่ 5 ห่างจากปัจจุบัน 13,000-7,000 ปี พบเครื่องหินละเอียดและเศษแผ่นเครื่องปั้นดินเผา และ ชั้นวัฒนธรรมที่ 6 ห่างจากปัจจุบันแค่ 7,000-5,000 ปี พบซากโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นหลัก เศษแผ่นเครื่องปั้นดินเผาระยะหลังของบ้านโพและหยางเซา

  รูปปั้นองค์จักรพรรดิราชวงศ์ต่างๆ สมัยโบราณ ก่อนขึ้นสู่สุสานพระเจ้าเหา.
  รูปปั้นองค์จักรพรรดิราชวงศ์ต่างๆ สมัยโบราณ ก่อนขึ้นสู่สุสานพระเจ้าเหา.

  ภายในพิพิธภัณฑ์ต้าตี้วาน ยังจัดแสดงภาชนะต่างๆที่ขุดพบในยุคต่างๆ เช่น หม้อหุงข้าวสามขา อายุ 8,200 ปี ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด เครื่องปั้นดินเผาลายสี อายุ 8,000 ปี, ซากฟอสซิลของเมล็ดข้าวเหลือง อายุ 7,000 ปี, เส้นใยทอผ้า (ปอ) อายุ 7,000 ปี, ตัวอักษรภาพ อายุ 8,000 ปี, ภาพวาด อายุ 5,000 ปี และขลุ่ย อายุ 7,000 ปี ด้วย

  หลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสิ่งที่ขุดพบในช่วงเวลาต่างๆแล้ว ก็ได้เวลาไปตามหา พระเจ้าเหากันแบบจริงๆจังๆ โดยมีจุดหมายปลายทางที่ สุสานพระเจ้าเหยียนตี้ หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า พระเจ้าเหา...

  เครื่องปั้นดินเผา ภายในแหล่งวัฒนธรรมต้าตี้วาน.
  เครื่องปั้นดินเผา ภายในแหล่งวัฒนธรรมต้าตี้วาน.

  สุสานพระเจ้าเหา ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเป่าจี มณฑลส่านซี มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า พระเจ้าเหาทรงครองราชย์นานถึง 140 ปี ทรงเป็นกษัตริย์ที่รวบรวมชนเผ่าต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่ริมแม่น้ำเจียงสุ่ย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเป่าจีในปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเดียว ต่อมาได้มีการแผ่ขยายไปยังมณฑลซานซี ซานตุง หูเป่ย หูหนาน หลากหลายตำรา และทฤษฎี เล่าสืบต่อกันมาว่า หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ มีการฝังพระศพไว้ถึง 3 แห่งคือ ที่เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี ที่เมืองซวีฟู่ มณฑลซานตุง และที่เมืองฉางซา มณฑลฉางซา

  ถึงจะชื่อพระเจ้าเหา แต่กษัตริย์พระองค์นี้กลับมากด้วยพระปรีชาสามารถ เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตร การแพทย์และยา พระองค์ทรงสร้างคุณูปการที่ตกทอดมาในยุคปัจจุบันคือ ทรงริเริ่มทำพลั่ว สอนให้ราษฎรรู้จักเพาะปลูกพืชกินเอง แทนที่จะออกหาตามป่า ทรงคิดประดิษฐ์ยาสมุนไพรรักษาโรค สอนให้ประชาชนรู้จักทอผ้าด้วยใยปอ ตัดเย็บเสื้อผ้า ริเริ่มส่งเสริมการค้าขาย ทำเครื่องมือล่าสัตว์ใช้ไม้ทำธนู ทำเครื่องปั้นดินเผา หลอมโลหะทำเป็นขวาน และมีการปลูกบ้านเป็นที่พักอาศัย
  ฟังแล้วอึ้งทึ่ง...พระเจ้าเหา เก่งชะมัด...ยิ่งฟังข้อมูลจาก อ.อรไท ผลดี ผอ.พิพิธภัณฑ์ผ้าเผ่าไท ที่บอกว่า ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 5,000 ปี ปฐมกษัตริย์ของบรรพชนไทคือ พ่อขุนไทหาว ปกครองอยู่บริเวณแม่น้ำเว่ยเหอ พระองค์ทรงเป็นต้นตระกูลของคนไท ครองราชย์ราว 2,410 ปีก่อนพุทธศักราช ถ้าเทียบกับตำนานของจีน ก็ตรงกับยุคห้ากษัตริย์ คือ ราชวงศ์เสินหนง ราชวงศ์สุดท้ายในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของ พระเจ้าเหยียนตี้ ทุกๆปี ทางการจีนจะจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าเหยียนตี้ ในวันที่ 7 เดือน 7 ที่ศาลพระเจ้าเหา บนภูเขาหลางซาน เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี...นี่เอง

  รถเข็มชี้ทิศโบราณ สมัยพระเจ้าเหลือง.
  รถเข็มชี้ทิศโบราณ สมัยพระเจ้าเหลือง.

  กษัตริย์อีกองค์ที่ร่วมสมัยกับพระเจ้าเหาคือ พระเจ้า เหลือง หรือ พระเจ้า หวงตี้ มีอายุอยู่ในช่วง 2,154-2,055 ปี ก่อนพุทธศักราช พระเจ้าเหลือง ทรงปราบดาภิเษกเป็น ปฐมกษัตริย์ รวบรวมประเทศจีน ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์ ทรงปรับปรุงปฏิทินและตัวอักษร รวมทั้งประดิษฐ์รถชี้ทิศ นอกจากนี้ “เลงสี” มเหสีของพระองค์ ยังเป็นผู้ค้นพบตัวไหมอีกด้วย

  ปัจจุบัน สุสานพระเจ้าหวงตี้ ตั้งอยู่บนภูเขาเฉียวซาน เมืองยานอาน ห่างจากซีอานราว 170 กิโลเมตร ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้สนโบราณขนาดใหญ่เกือบ 1 แสนต้น โดยที่บริเวณทางเข้าศาลมีต้นสนอายุกว่า 5,000 ปีที่เชื่อกันว่าพระเจ้าเหลืองทรงปลูกด้วยพระองค์เองด้วย โดยจะมีพิธีบวงสรวงพระเจ้าเหลืองในวันเช็งเม้งของทุกปี

  รูปปั้นพระเจ้าเหลือง ที่ภูเขาเฉียวซาน.
  รูปปั้นพระเจ้าเหลือง ที่ภูเขาเฉียวซาน.

  แม้จะเป็นการตามรอยประวัติศาสตร์แบบรวบรัด แต่ก็ทำให้คราวนี้เราได้รู้จักตัวตนของพระเจ้าเหา...แถมยังได้เห็นรูปปั้นหน้าตา ที่บอกได้เลยว่า คนละเรื่องกับที่จินตนาการไว้...จริงๆ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  โฆษกหลวงปู่แสง แจงดราม่าสร้างเหรียญ ขอรอมติประชุมญาติและลูกศิษย์ก่อน
  02:59

  โฆษกหลวงปู่แสง แจงดราม่าสร้างเหรียญ ขอรอมติประชุมญาติและลูกศิษย์ก่อน

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:48 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์