วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ไฟฟ้าภูมิภาค

www.pea.co.th เป็นเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทำหน้าที่จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา การดำเนิน การตามนโยบายรัฐ กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ความรู้ทั่วไป ไฟฟ้าน่ารู้ Infographic ความรู้ในการคิดค่าไฟฟ้าและ ค่าFt E-SERVICES มีระบบประมาณการค่าไฟฟ้า e–Pay ค้นหา แผนที่สำนักงาน และนอกจากนี้ยังมี ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า แจ้งข้อร้องเรียน ประกาศดับไฟ การศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า โครงสร้างอัตรา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ...

2 มี.ค. 2560 12:00 2 มี.ค. 2560 12:00 ไทยรัฐ