วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไฟฟ้าภูมิภาค

ไฟฟ้าภูมิภาค

  • Share:

www.pea.co.th เป็นเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทำหน้าที่จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา การดำเนิน การตามนโยบายรัฐ กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ความรู้ทั่วไป ไฟฟ้าน่ารู้ Infographic ความรู้ในการคิดค่าไฟฟ้าและ ค่าFt E-SERVICES มีระบบประมาณการค่าไฟฟ้า e–Pay ค้นหา แผนที่สำนักงาน และนอกจากนี้ยังมี ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า แจ้งข้อร้องเรียน ประกาศดับไฟ การศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า โครงสร้างอัตรา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้