วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สมคิด" ปฏิรูปตลาดทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่งปฏิรูปตลาดทุนไทยให้เป็นตลาดหุ้นที่มีคุณภาพ แทนตลาดหุ้นที่เน้นเชิงปริมาณของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวมทั้งเข้มงวดในการควบคุมและเพิ่มบทลงโทษ บจ.ที่ไม่มีธรรมาภิบาล ขณะเดียวกันให้หามาตรการสนับสนุน บจ.ที่มีธรรมาภิบาลดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพื่อให้ตลาดหุ้นไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

“ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป การดึงภาคธุรกิจเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเน้นเรื่องของคุณภาพของบริษัท มากกว่าการเน้นปริมาณหรือจำนวนบริษัทเข้ามามากๆ โดยจะมีมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้น ซึ่ง ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ต้องร่วมกันหามาตรการคัดกรองและกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น บริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาด ต้องมีความโปร่งใสเป็นหลัก เพื่อให้ตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนในระยะยาว”

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ออกไปชักจูงบริษัท หรือธุรกิจที่มีศักยภาพที่อยู่ในประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาและเวียดนาม) ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นที่เชื่อมโยงกับซีแอลเอ็มวี โดยเฉพาะบริษัทในเมียนมาที่รัฐบาลเมียนมามีโครงการลงทุนต่างๆออกมาจำนวนมาก.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่งปฏิรูปตลาดทุนไทยให้เป็นตลาดหุ้นที่มีคุณภาพ 2 มี.ค. 2560 04:01 2 มี.ค. 2560 04:02 ไทยรัฐ