ไลฟ์สไตล์
100 year

รุกนโยบายมีลูกเพื่อชาติ-เพิ่มอัตราเกิดมีคุณภาพ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 มี.ค. 2560 05:30 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปฏิรูปสังคมสูงวัย สร้างเด็กเกิดใหม่ให้มีคุณภาพ” นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผช.ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงสร้างประชากรปัจจุบันคนพร้อมไม่ท้องแต่คนท้องไม่พร้อมมีเพิ่มขึ้นก่อเกิดปัญหาตามมา นอกจากนี้ สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อัตราเจริญพันธุ์มีแนวโน้มต่ำกว่าระดับทดแทนถึง 2.1 ส่งผลต่อจำนวนแรงงานในอนาคตที่ลดลง แต่สัดส่วนการพึ่งพิงของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนนโยบายการมีลูกเพื่อชาติ ด้วยความสมัครใจและมีความพร้อม เพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติพันธุ์

ด้าน รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม ผช.ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนมีลูกเพิ่มจะไม่ได้ผลหากไม่ได้เกิดจากการสร้างทางเลือกและสภาพที่เอื้อให้บุคคลสามารถตัดสินใจเรื่องการมีครอบครัวและมีบุตร ต่อยอดการพัฒนาแนวคิดจากการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ

ข่าวแนะนำ

ขณะที่ รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ทางเลือกการเพิ่มประชากรวัยแรงงาน สามารถทำได้โดยทดแทนด้วยแรงงานจากประเทศเพื่อน บ้าน หรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ และเพิ่มอัตราการเกิดอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพของประชากร.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เวทีเสวนามีลูกเพื่อชาติบุญฤทธิ์ สุขรัตน์โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:56 น.