วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิราชภักดิ์ มอบเงิน สร้างห้องประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์

มูลนิธิราชภักดิ์ มอบเงิน 80 ล้าน สร้างห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม...

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 1 มี.ค. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชภักดิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชภักดิ์ เดินทางมาประกอบพิธี ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.อ.สราวุธ เบญจจินดา ผู้แทนกรรมการมูลนิธิราชภักดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ นักเรียน เข้าร่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งสยาม

หลังจากนั้น ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งสยาม เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท พร้อมมอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการที่ทำงานอยู่ที่อุทยานราชภักดิ์ จำนวน 15 ทุน และมอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ, บุพการี และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ จำนวนทั้งสิ้น 31 ทุน ก่อนคณะกรรมการเดินทางกลับกรุงเทพฯ.

มูลนิธิราชภักดิ์ มอบเงิน 80 ล้าน สร้างห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม... 1 มี.ค. 2560 21:20 ไทยรัฐ