ไลฟ์สไตล์
100 year

(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7

ซี.12
2 มี.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ขึ้นเป็นรุ่นที่ 7

มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรดังกล่าว 65 ราย จากหน่วยงานต่างๆดังนี้

ข่าวแนะนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถาบัน มีคนเข้าหลักสูตรทั้งสิ้น 17 ราย ดังต่อไปนี้

1.นายธนู ขวัญเดช ผู้อำนวยการสำนักนิติการ 2.นายสมเดช ดอกดวง รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 13 3.นางทัศนีย์ ไวปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 4.นางเพียงจันทร์ ทองปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 5.นายประสิทธิ์ เขียวศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

6.นายณรงศักดิ์ บุณยมาลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7.นางนารีวรรณ จันทบาล ผู้อำนวยการภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 8.นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9.นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10.ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11.นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 12.นายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 13.นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 14.นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 15.นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

16.นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 17.นางณัฐกัญญาธ์ กนต์การันยกุล ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้เข้าหลักสูตรจากหน่วยงานอื่นๆของกระทรวงศึกษาธิการยังมีในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นบส.ศธ.นักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนบส.ศธ. รุ่นที่ 7

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:32 น.