Thairath Logo
กีฬา

อุโมงค์น้ำพุแสงเลเซอร์

Share :

ผู้คนมากมายกำลัง เดินลอดอุโมงค์น้ำพุอันชุ่ม ชื่นเย็นฉ่ำ ซึ่งเป็นการออกแบบอย่างอัศจรรย์ เมื่อมองเข้าไปจะเห็นน้ำพุพวยพุ่งโค้งมาอีกฝั่งเป็นอุโมงค์ครอบทางเดินยาวอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสงสีเลเซอร์ที่ช่วยทำให้การแสดงน้ำพุสวยงามและมีมิติ โดยอุโมงค์น้ำพุนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Magic Circuit of the Water หรือวงจรน้ำพุวิเศษ ติดตั้งอยู่ที่สวนน้ำอันเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมช่วงหน้าร้อนของชาวเปรู ในกรุงลิมา ประเทศเปรู.

อ่านเพิ่มเติม...
โลกาภิวัตน์อุโมงค์น้ำพุกรุงลิมาประเทศเปรูน้ำพุ