วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึง 'ดีเอสไอ-สตง.-ป.ป.ช.-ปปท.' ร่วมสอบปมสินบน ซีซีทีวี รัฐสภา

กก.สอบข้อเท็จจริง ดึง "ดีเอสไอ สตง. ป.ป.ช. ปปท." สอบปมซีซีทีวีรัฐสภา สั่งลดจำนวนคนในที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการสอบเหลือเพียง 2 คน ตามคำท้วงติงของ สตง. 

วันที่ 1 มี.ค. พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีการจ่ายสินบนโครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวีรัฐสภา ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. มีการปรับโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ใหม่ ให้มีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตามคำแนะนำของสตง.ว่า ไม่เหมาะสม หากให้คนในมาร่วมตรวจสอบ โดยคนในจะเหลือเพียง ผอ.สำนักบริหารงานกลาง สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะเลขานุการ และตัวแทนมาอีกหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เท่านั้น ตนจึงนัดประชุมคณะกรรมการชุดนี้ ในวันที่ 3 มี.ค.เบื้องต้นกำหนดกรอบการตรวจสอบเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบนโครงการติดตั้งซีซีทีวี ปี 2549 ซึ่งพบข้อมูลที่ตรงกันกับสหรัฐฯ และทำให้เห็นความเชื่อมโยงกับโครงการปรับปรุงห้องคอนโทรลรูมที่แล้วเสร็จ ในปี 2551 ซึ่งเกี่ยวกับระบบซีซีทีวี ที่ติดตั้งไป แต่ทำไมงบประมาณจึงใช้คนละปี

นอกจากนี้ จะขยายผลไปตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีการติดตั้งซีซีทีวีภายนอกอาคารรัฐสภา ในปี 2551 และเครื่องตรวจจับระเบิด เพราะ ทั้ง 3 โครงการเกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก บริษัท ไทโก้ ไฟร์ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล การตรวจสอบจึงตีกรอบไว้ระหว่างปี 49-51 และ 2.ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่รับผิดชอบโครงการทั้งหมดโดยส่วนนี้จะมอบหมายให้ สตง.ดำเนินการ จะรีบตรวจสอบโดยเร็วที่สุด เพื่อสรุปรายงานเสนอต่อประธาน สนช.ต่อไป.

กก.สอบข้อเท็จจริง ดึง "ดีเอสไอ สตง. ป.ป.ช. ปปท." สอบปมซีซีทีวีรัฐสภา สั่งลดจำนวนคนในที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการสอบเหลือเพียง 2 คน ตามคำท้วงติงของ สตง. 1 มี.ค. 2560 13:27 1 มี.ค. 2560 16:48 ไทยรัฐ