วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนไทยไม่มีลูก ถ่วงจีดีพีไม่เติบโต

คนไทยไม่มีลูก ถ่วงจีดีพีไม่เติบโต

  • Share:

นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหาร และหุ้นส่วน บริษัท PwC (ประเทศไทย) หรือพีดับบลิวซี เปิดเผยถึงรายงาน The World in 2050 : The long view : how will the global economic order change by 2050 พบว่า ในอีก 34 ปีข้างหน้า หรือปี 2593 ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแซงหน้าไทย โดยจากการจัดอันดับการเติบโตของจีดีพีในปี 2593 พบว่า ไทยจะตกไปอยู่ในอันดับที่ 25 จากอันดับที่ 20 ในปี 2559 โดยคาดการณ์ว่า จีดีพีของไทยในปี 2593 จะมีมูลค่า 2.78 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากปี 2559 มีมูลค่า 1.16 ล้านล้านดอลลาร์ฯ

ขณะที่อินโดนีเซียจะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก ฟิลิปปินส์จะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 19 เวียดนามจะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 20 ส่วนมาเลเซียจะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 24 สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อัตราการเติบโตของจีดีพีของไทยลดลงในอีก 30 ปีข้างหน้า เกิดจากการที่ไทยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนประชากรวัยทำงาน โดยคาดว่าอัตราการเพิ่มของประชากรไทยในปี 2593 จะติดลบ 0.3% คืออัตราการเกิดจะน้อยกว่าอัตราการตาย ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต

ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศจะชะลอตัวตามไปด้วย และวัยทำงานที่ลดลง อาจส่งผลให้ค่าแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกดดันอัตราเงินเฟ้อโดยประเทศไทยคงต้องเร่งวางแผนเพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 30 ปีข้างหน้า ภาครัฐอาจมีมาตรการสนับสนุนให้ภาคการผลิตนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อทดแทนแรงงานที่จะลดลงนอกจากกระตุ้นให้ครอบครัวไทยมีบุตรมากขึ้นผ่านมาตรการทางภาษี เพื่อลดปัญหาอัตราการเกิดที่มีแนวโน้มลดลง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้