วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจกแบบเรียนเสริมรับเปลี่ยนรัชกาล

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ตามที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีหนังสือตอบสำนักพิมพ์เอกชนแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายให้นำเนื้อหาส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดพิมพ์ใหม่ภายในเล่ม ไม่ใช่ทำเป็นใบแทรกหรือใบปลิว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหนังสือเรียนขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 3 กลุ่มสาระ คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาศิลปะ ซึ่งพิมพ์เสร็จแล้ว จำนวน 5,328,407 เล่มนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับองค์การค้าฯ และ สพฐ.มีข้อสรุปว่า องค์การค้าฯ จะจัดพิมพ์ส่วนที่แก้ไขเป็นฉบับพิเศษเสริมและอธิบายการเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยต่อ ระหว่างรัชกาลที่ 9 กับรัชกาลที่ 10 จำนวน ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านเล่ม โดยจะแจกไปพร้อมกับแบบเรียนที่พิมพ์เสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนหนังสือที่จะจัดพิมพ์ใหม่ก็ต้องมีความถูกต้องตามที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่.

ตามที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีหนังสือตอบสำนักพิมพ์เอกชนแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 มี.ค. 2560 01:46 1 มี.ค. 2560 01:47 ไทยรัฐ