วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หวั่นออก ม.44 คุมขอสิทธิบัตรยา

น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า ขณะนี้เครือข่ายภาคประชาชนมีความกังวล กรณีที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาความล่าช้าการขอจดสิทธิบัตรของต่างประเทศ ซึ่งอาจใช้ ม.44 ของ คสช.ในการแก้ปัญหานั้น หากเป็นจริงจะส่งผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากเรื่องสิทธิบัตรยาไม่ควรพิจารณา หรือให้สิทธิบัตรเร็วเกินไป แต่ควรมีขั้นตอน โดยเฉพาะสิทธิบัตรในรูปของสิทธิบัตรที่ไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีความเป็นนวัตกรรมอะไรมาก แต่กลับระบุว่าเป็นของใหม่ ยาใหม่อาจทำให้ราคาแพงขึ้น และเร็วๆนี้จะขอพบกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อหารือถึงเรื่องนี้และอยากให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้คัดค้าน ม.44 ที่ออกมาแก้ปัญหาความล่าช้าการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.แต่กังวลว่าจะมีการออก ม.44 ฉบับใหม่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร

ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการอย. กล่าวว่า คำสั่ง ม.44 เป็นเรื่องแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆให้เร็วขึ้น ไม่เกี่ยวกับการทำให้สิทธิบัตรยาได้ขึ้นทะเบียนเร็วขึ้น.

น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า ขณะนี้เครือข่ายภาคประชาชนมีความกังวล กรณีที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาความล่าช้าการขอจดสิทธิบัตรของต่างประเทศ ซึ่งอาจใช้ ม.44 ของ คสช. 1 มี.ค. 2560 01:33 1 มี.ค. 2560 01:34 ไทยรัฐ