วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทะเลสาบแล้ง

ซากกุ้งน้ำจืดถูกพบนอนอยู่บนพื้นดินแห้งแตกระแหงของพื้นที่ที่ถูกขุดเป็นทะเลสาบชื่อแรมส์โก อยู่ใกล้กับเมืองโปรซอร์ที่เป็นเมืองของชาวบอสเนีย และอยู่ห่างจากทิศตะวันตกของเมืองซาราเยโว ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นระยะทาง 120 กม. ทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเดือน ก.พ.ที่ผ่านมานั้น ปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำสุด จนเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของพืชและปลานับล้านตัว รวมถึงบรรดานก และน่าจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนโดยรอบ. 

28 ก.พ. 2560 13:24 28 ก.พ. 2560 13:24 ไทยรัฐ