วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดน้ำหนักจะลดความเสี่ยง โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

นักวิจัยจากวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยบลูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์ข้อมูลของผู้หญิงมากกว่า 36,000 คน ที่มีอายุ 50 ปีและ 79 ปี ที่เป็นสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยแบ่งผู้หญิงสองกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบคือ คนที่ตั้งใจลดน้ำหนักและคนที่เข้าข่ายเป็นโรคอ้วน พบว่าผู้หญิงที่ลดน้ำหนักลงมาจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกน้อยกว่าผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน โดยคนที่น้ำหนักลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้นจะมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกยาวนานถึง 11 ปี ทั้งนี้ มีผู้หญิงจำนวน 566 คน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนั้นเกิดจากเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายได้ปล่อยเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สามารถกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกทำให้เกิดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง การตรวจพบเนื้องอกในมดลูกและอาการเลือดออกทางช่องคลอดนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกกำลังคืบคลานสู่ร่างกาย

ถึงแม้จะเป็นมะเร็งชนิดที่สามารถรักษาหาย แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจหากมีปัจจัยบ่งชี้ เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอดมากเกินไป หรือประจำเดือนมาอย่างกะปริบกะปรอย ควรปรึกษากับแพทย์อย่างเร่งด่วน.

นักวิจัยจากวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยบลูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์ข้อมูลของผู้หญิงมากกว่า 36,000 คน ที่มีอายุ 50 ปีและ 79 ปี ที่เป็นสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยแบ่งผู้หญิงสองกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบ 28 ก.พ. 2560 12:58 28 ก.พ. 2560 14:12 ไทยรัฐ