วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'พาณิชย์' ปลื้มจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ช่วยชาวนาขายข้าวได้ 471 ล้านบาท

'พาณิชย์' ปลื้มจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ช่วยชาวนาขายข้าวได้ 471 ล้านบาท

  • Share:

'พาณิชย์' เผยผลจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 98 ครั้ง 41 จังหวัด ชาวนาขายข้าวได้ 5.67 หมื่นตัน มูลค่า 471 ล้านบาท สูงกว่าราคาตลาด 100-1,200 บาทต่อตัน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในปีการผลิต 2559/60 ที่กระทรวงฯได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนดแผนจัดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในพื้นที่ 53 จังหวัด จำนวน 136 ครั้ง โดยตั้งแต่เดือนต.ค.59 จนถึงปัจจุบัน พบว่าได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้วจำนวน 98 ครั้ง ใน 41 จังหวัด เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในตลาดนัดจำนวน 1.98 หมื่นราย ผู้ประกอบการเข้าร่วมรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดนัด จำนวน 273 ราย สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100-1,200 บาท โดยมีปริมาณรับซื้อ 5.67 หมื่นตัน มูลค่า 471 ล้านบาท

“ผลจากการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น เช่น จ.สุพรรณบุรี ได้มีการจัดช่วงปลายเดือนพ.ย.-ธ.ค.59 มีผู้ประกอบการรับซื้อ จำนวน 12 ราย เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่าย จำนวน 744 ราย ปริมาณผลผลิตรวม 4,614 ตัน มูลค่าการจำหน่าย 29 ล้านบาท โดยข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในตลาดนัด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 18 – 30 % จำหน่ายได้ตันละ 6,000 – 7,100 บาท สูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 200 – 300 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ความชื้น 19 – 30 % จำหน่ายได้ตันละ 6,000 – 7,400 บาท สูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100 – 400 บาท”

สำหรับ ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้จะเป็นไปตามคุณภาพความชื้นและสิ่งเจือปน โดยผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. 2560 นี้ ทางจ.สุพรรณบุรีจะได้กำหนดการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรต่อไป แต่หากเกษตรกรพบปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือก การวัดความชื้น ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ

นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานจัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่ชาวนาใน 47 จังหวัด รวม 341 แห่ง มีชาวนาเข้าร่วมขายข้าว 2,299 ราย และกลุ่มชาวนา 330 กลุ่ม มีปริมาณการขายข้าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 220 ล้านบาท แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 8 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 170 ล้านบาท ข้าวชนิดอื่นๆประมาณ 3.5 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดกิจกรรม “โชห่วยช่วยชาวนา” โดยมีร้านค้าส่งร่วมดำเนินการ 76 ราย ร้านค้าปลีกเครือข่าย 352 สาขา ใน 44 จังหวัด ได้เปิดพื้นที่ให้ขายข้าว

อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก โครงการเชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา และโครงการโชห่วยช่วยชาวนานั้น เป็นโครงการที่กระทรวงฯต้องการช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้เพิ่มมากขึ้น ในราคาที่สูงกว่าการขายในรูปแบบปกติทั่วไป ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินโครงการต่างๆนั้น ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยกระทรวงฯจะได้มีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้