วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ผุด ก.ม.เยียวยาเหยื่อชุมนุม ชงตั้งคนกลางไกล่เกลี่ยม็อบการเมือง

อนุฯปรองดอง สปท.เสนอออก ก.ม.เยียวยาเหยื่อม็อบชุมนุมการเมือง พร้อมชงตั้งองค์กรกลางไกล่เกลี่ย หากเหตุการณ์บานปลายไปสู่การชุมนุนเกิดขัดแย้ง ก่อความรุนแรง เตรียมสรุปผลส่ง "เสรี" 28 ก.พ.นี้ พิจารณา ก่อนส่ง ป.ย.ป.

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.60 ที่ห้องประชุม 220 อาคารวุฒิสภาฯ มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษารวมความเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมืองใน กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธาน ได้พิจารณารายงานข้อเสนอแนะ แนวทางการสร้างความปรองดองของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษา รวบรวมความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง กล่าวภายหลังการประชุมว่า มีการแบ่งงานออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งเรื่องที่สำคัญที่เห็นว่าควรทำในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การอำนวยความยุติธรรม โดยเฉพาะการเยียวยา ซึ่งในเหตุการณ์ปี 2535 2552 2553 2557 ต่างมีผู้สูญเสีย ดังนั้นควรจะมีการเยียวยาต่อผู้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต ซึ่งเราเสนอว่าควรออกเป็นกฎหมายระบุรายละเอียดให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอต่อไปควรมีองค์กรกลางที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย หากเห็นว่าจะนำไปสู่การชุมนุม อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ก่อความรุนแรง สำหรับเอกสารข้อสรุปทั้งหมด จะยื่นให้ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท.ในวันที่ 28 ก.พ. พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)ในลำดับต่อไป

อนุฯปรองดอง สปท.เสนอออก ก.ม.เยียวยาเหยื่อม็อบชุมนุมการเมือง พร้อมชงตั้งองค์กรกลางไกล่เกลี่ย หากเหตุการณ์บานปลายไปสู่การชุมนุนเกิดขัดแย้ง ก่อความรุนแรง เตรียมสรุปผลส่ง "เสรี" 28 ก.พ.นี้ พิจารณา ก่อนส่ง ป.ย.ป. 27 ก.พ. 2560 18:28 27 ก.พ. 2560 20:45 ไทยรัฐ