วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานโอวาท สมาชิกสภากลาโหม ใช้สามัคคี พัฒนาประเทศ

ปลัดกระทรวงกลาโหม นำสมาชิกสภากลาโหม เข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระโอวาท แสดงธรรมภาษิต รักษาความสามัคคี เพื่อความเจริญของชาติ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหม ประจำเดือน พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม นำสมาชิกสภากลาโหม อาทิ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่พระองค์ ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระโอวาทกับคณะ ตอนหนึ่งถึงธรรมภาษิต ถึงความสามัคคี พร้อมเพรียง แก่ผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ที่ต่างต้องกระทำร่วมกัน นำมาซึ่งความสำเร็จ ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ใช้ความสามัคคี พัฒนาประเทศ ซึ่งหากไม่มีความสามัคคี ประเทศชาติก็คงไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้ ฉะนั้นขอเหล่าข้าราชการกองทัพ รักษาธรรมภาษิตนี้ไว้ เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมือง นอกจากนี้ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เมื่อมีเมตตา กรุณาไปแล้วและยังไม่สำนึก ก็ต้องอุเบกขา

โดยก่อนหน้านี้ได้มีข้าราชการจากหลายหน่วยงาน รวมถึงองค์กรอิสระ ได้เข้าร่วมถวายสักการะ อาทิ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือ กรธ. สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือ สปท. คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงภาคเอกชน และกลุ่มประชาชนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

ปลัดกระทรวงกลาโหม นำสมาชิกสภากลาโหม เข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระโอวาท แสดงธรรมภาษิต รักษาความสามัคคี เพื่อความเจริญของชาติ 27 ก.พ. 2560 16:36 27 ก.พ. 2560 17:06 ไทยรัฐ