วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แล้งมาไว! เกาะช้างใต้เริ่มปล่อยน้ำเป็นเวลา เร่งทำความสะอาดฝายรับน้ำ

ภาพจาก ผู้นำชุมชนเกาะช้างใต้

เกาะช้างใต้ นำรถแบ็กโฮ ขุดลอก-ทำความสะอาดฝายสลักเพชร รองรับปริมาณน้ำ รับมือภัยแล้ง พบปีนี้แล้งมาไวกว่าปีที่ผ่านมา ชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเป็นเวลา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ก.พ. 60 ที่บริเวณฝายเก็บน้ำคลอง 11 บ้านสลักเพชร หมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายพรหมชนะ บุญล้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.เกาะช้างใต้ พร้อมสมาชิก อบต. หมู่ 2-5 ต.เกาะช้างใต้ และผู้นำชุมชนได้ร่วมกันนำ รถแบ็กโฮเล็ก ทำการขุดลอกดินโคลน ทำความสะอาดเก็บเศษใบไม้-กิ่งไม้ ในฝายกั้นน้ำที่อยู่ด้านล่างลงมา เพื่อช่วยรองรับน้ำที่ไหลลงมาจากด้านบนได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค หลังจากพบว่าชาวบ้านในพื้นที่หลายครัวเรือนเริ่มประสบปัญหาจากภัยแล้ง บางครัวเรือนเริ่มขาดแคลนน้ำในครัวเรือน และน้ำใช้ทางการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำดิบทำประปาของหมู่บ้าน รวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มแห้ง ต้องประกาศปล่อยน้ำเป็นเวลา

นายสมคิด แดงตะนุ สมาชิก อบต.หมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ฝายเก็บน้ำคลอง 11 นั้น มีความสำคัญต่อชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้ต่อน้ำผ่านท่อพีวีซีมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และในธุรกิจโฮมสเตย์ รวม 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2-5 จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน ปัจจุบัน พบว่าปริมาณน้ำเริ่มเหลือน้อยเต็มที ชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบหลายครัวเรือน ซึ่งบางครัวเรือนขาดแคลนน้ำ ทาง อบต.เกาะช้างใต้ ก็ได้นำรถบรรทุกน้ำไปส่งให้บรรเทาความเดือดร้อน ในปีนี้ภัยแล้งจะมาเร็วกว่าปีที่ผ่านๆ มา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านน้ำใช้ในครัวเรือน และน้ำที่ใช้สำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ จึงได้นำรถแบ็กโฮมาทำการขุดลอกดินโคลน-ทำความสะอาดแหล่งกักเก็บน้ำดังกล่าว พร้อมกับได้ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านช่วยกันประหยัดน้ำ และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ่มค่า.

เกาะช้างใต้ นำรถแบ็กโฮ ขุดลอก-ทำความสะอาดฝายสลักเพชร รองรับปริมาณน้ำ รับมือภัยแล้ง พบปีนี้แล้งมาไวกว่าปีที่ผ่านมา ชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเป็นเวลา 27 ก.พ. 2560 15:14 27 ก.พ. 2560 15:26 ไทยรัฐ