วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.ตราด เปิด บ.ประชารัฐ หวังเดินหน้าระบบเศรษฐกิจ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง

จ.ตราด เปิดที่ทำการใหญ่ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด หวังเดินหน้าขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก ประเดิมยกระดับราคาทุเรียนชะนีเกาะช้าง...

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.60 ที่ทำการบริษัทประชารัฐ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท หมู่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด โดยมี พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างหนาแน่น โดยวัตถุประสงค์หลักของการเปิดบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุขเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ จ.ตราด ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการยกระดับราคาทุเรียนชะนีเกาะช้าง โดยสามารถขายทุเรียนชะนีเกาะช้างผ่านการจองล่วงหน้าในกิโลกรัมละ 250 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านด่านใหม่ ในพื้นที่ตำบลเกาะช้าง รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าชุมชนและประชาสัมพันธ์บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด จำกัด ผ่านงานต่างๆ

นายสุรศักดิ์ อิงประสาร ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้กลไกลประชารัฐ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกำหนดดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้วยการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี ขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดตราดได้ดำเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด (วิสาหกิจชุมชน) จำกัด เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท มีสมาชิกจำนวน 289 ราย ซึ่งปัจจุบันทุนจดทะเบียนได้เรียกครบเรียบร้อยแล้ว.

จ.ตราด เปิดที่ทำการใหญ่ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด หวังเดินหน้าขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก ประเดิมยกระดับราคาทุเรียนชะนีเกาะช้าง... 27 ก.พ. 2560 13:48 27 ก.พ. 2560 22:07 ไทยรัฐ