วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จ.ตราด เปิด บ.ประชารัฐ หวังเดินหน้าระบบเศรษฐกิจ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง

จ.ตราด เปิด บ.ประชารัฐ หวังเดินหน้าระบบเศรษฐกิจ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง

  • Share:

จ.ตราด เปิดที่ทำการใหญ่ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด หวังเดินหน้าขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก ประเดิมยกระดับราคาทุเรียนชะนีเกาะช้าง...

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.60 ที่ทำการบริษัทประชารัฐ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท หมู่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด โดยมี พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างหนาแน่น โดยวัตถุประสงค์หลักของการเปิดบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุขเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ จ.ตราด ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการยกระดับราคาทุเรียนชะนีเกาะช้าง โดยสามารถขายทุเรียนชะนีเกาะช้างผ่านการจองล่วงหน้าในกิโลกรัมละ 250 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านด่านใหม่ ในพื้นที่ตำบลเกาะช้าง รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าชุมชนและประชาสัมพันธ์บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด จำกัด ผ่านงานต่างๆ

นายสุรศักดิ์ อิงประสาร ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้กลไกลประชารัฐ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกำหนดดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้วยการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี ขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดตราดได้ดำเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตราด (วิสาหกิจชุมชน) จำกัด เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท มีสมาชิกจำนวน 289 ราย ซึ่งปัจจุบันทุนจดทะเบียนได้เรียกครบเรียบร้อยแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้