วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยเสนอตัวจัดโมโตจีพี! ปลัดฯ ย้ำชัด มีงบ 2 แนวทาง

“พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์” ปลัดกระทรวงกีฬา ย้ำ โมโตจีพี เป็นโครงการที่รัฐบาลจะเดินหน้าเสนอตัวจัดอย่างแน่นอน ถือเป็นหนึ่งในสปอร์ตทัวริซึ่ม ที่จะให้การสนับสนุนอย่างสุดกำลัง ส่วนแหล่งของงบประมาณที่จะใช้ในการเสนอตัว วางไว้ 2 แนวทาง อย่างแรก เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อใช้งบกลาง หรืออีกทาง ถ้าทันเวลาก็อาจเพิ่มหลักเกณฑ์ในกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้สามารถนำเงินไปใช้ในส่วนดังกล่าวได้...

วันที่ 27 ก.พ. 60 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายเดินเครื่องโครงการกีฬาส่งเสริมท่องเที่ยว หรือสปอร์ตทัวริซึ่มอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในแผนงานดังกล่าวคือ การผลักดันให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” ในปี พ.ศ.2561 ซึ่ง “ดอร์น่า” ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดโมโตจีพี จากสหพันธ์รถจักรยานยนต์นานาชาติ (เอฟไอเอ็ม) กำหนดให้ชาติที่สนใจ วางเงิน 100 ล้านบาทในการเซ็นสัญญารับหน้าที่จัดแข่งขันภายในเดือน เม.ย.นี้ แต่เรื่องดังกล่าวมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้าน ที่มองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมไปถึงงบประมาณ 100 ล้านบาทจะใช้จากแหล่งใด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สปอร์ตทัวริซึ่มเป็น นโยบายที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเรื่องการเสนอตัวจัดแข่งโมโตจีพีในเมืองไทยเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น จึงมีหลายฝ่ายค่อนข้างกังวลเช่นกัน ดังนั้น กระทรวงจึงต้องทำเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเพื่อรองรับในหลักการที่ไทยจะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพว่า ส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวได้อย่างไร โดย ณ วันนี้ ชัดเจนแล้วว่าโมโตจีพีเป็นอีกประเภทที่น่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ตนทำหลักเกณฑ์การอุดหนุนงบประมาณในเรื่องนโยบายกีฬาที่สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน มีการระบุหลักการ เหตุผล นโยบายในการ สนับสนุนและต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ 6 โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา จากนั้นจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่า เมื่อ ครม.เห็นชอบในหลักการจะมีการจัดทำประกาศต่อท้ายระเบียบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงจะสามารถอนุมัติเงินก้อนดังกล่าวมาสนับสนุนการยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของไทยได้ ทั้งนี้ ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งคือ เมื่อ ครม.เห็นชอบในหลักการแล้ว จะสามารถขอรับการสนับสนุนงบฯกลางประจำปีมาใช้ในการจัดการแข่งขันได้

“ผมจะเร่งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์นี้ ซึ่งผมเชื่อว่าขั้นตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินจะทันเดือน เม.ย. ที่ดอร์น่ากำหนดอย่างแน่นอน ซึ่งในอนาคตหากว่ามีกรณีถกเถียงลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาอีกในรายการอื่นๆที่ไทยสนใจจัดแข่งขันนั้น จะสามารถนำเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปใช้ได้โดยมีประกาศท้ายระเบียบดังกล่าวรองรับอยู่” ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

“พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์” ปลัดกระทรวงกีฬา ย้ำ โมโตจีพี เป็นโครงการที่รัฐบาลจะเดินหน้าเสนอตัวจัดอย่างแน่นอน ถือเป็นหนึ่งในสปอร์ตทัวริซึ่ม ที่จะให้การสนับสนุนอย่างสุดกำลัง ส่วนแหล่งของงบประมาณที่จะใช้ในการเสนอตัว วางไว้ 2 แนวทาง... 27 ก.พ. 2560 12:04 27 ก.พ. 2560 13:26 ไทยรัฐ