วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯปธ. ยกเสาเอก สร้างพระเมรุฯ

‘สงฆ์จีน’ นิกาย พิธีกงเต๊กถวาย

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธียกเสาเอกพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวง ช่วงสายวันที่ 27 ก.พ. ตาม “มหัทธโนฤกษ์” ที่เป็นฤกษ์ใหญ่ใช้ประกอบการมงคลทุกอย่าง ด้านประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์จีนนิกาย เผยขั้นตอนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊ก ทั้ง 7 ขั้นตอน

ภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะสงฆ์จีนนิกาย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊ก น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง ในวันที่ 28 ก.พ.นั้น

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.นายเศรษฐพงษ์ จงสงวน ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์จีนนิกาย เผยขั้นตอนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊ก ทั้ง 7 ขั้นตอน ดังนี้ ลำดับที่ 1 ในเวลา 13.00 น. ที่ปะรำพิธี หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท คณะสงฆ์จีนนิกาย นำโดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายจีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม พร้อมคณะสงฆ์จีนนิกาย 90 รูป สวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยรอบ ก่อนอ่านคำประกาศการพิธีกงเต๊ก บรรจุคำประกาศ ซึ่งมีพระนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้อุทิศถวายพระราชกุศล ลงในเทวทูตทรงม้า (ทำจากกระดาษ) เพื่อนำคำประกาศส่งถึงเหล่าเทพยดา เมื่อเสร็จแล้วพระประยูรญาติ จะเชิญเครื่องทองน้อย เชิญธงถ่งพวงตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อตั้งด้านหน้าที่ประดิษฐานพระบรมศพ เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ อัญเชิญดวงพระวิญญาณสถิตในฉลองพระองค์ที่เคยทรงใช้แล้วที่สวมไว้กับรูปธงกระดาษ ซึ่งมีคำเรียกเป็นภาษาจีนว่า “ถ่งพวง”

ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์จีนนิกาย เผยถึงพิธีลำดับที่ 2 ด้วยว่า ในเวลา 14.00 น. จะเป็นพิธีการสรงน้ำดวงพระวิญญาณ พระสงฆ์จีนนิกายจะประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ เป็นสื่อนำทางให้แก่ดวงพระวิญญาณในมณฑลพิธีนี้ เพื่อเข้าสู่ “หอสรง” ให้ดวงพระวิญญาณรับน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความผ่องแผ้ว เบิกบาน สิ้นกังวลพระหฤทัยในพระราชภารกิจและพสกนิกรทั้งมวล พิธีลำดับที่ 3 ในเวลา 15.00 พิธีสังวัธยายสุขาวตีวยูหสูตร หรือการสวดพระสูตรฝ่ายมหายาน เพื่อมหากุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ ถือเป็นพิธีสวดบทพิเศษที่มีเฉพาะงานบำเพ็ญกุศลกงเต๊กพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ใช้เวลา 40 นาที

ส่วนพิธีลำดับที่ 4 ในเวลา 16.00 น. นายเศรษฐพงษ์เผยว่า เป็นพิธีลอยกระทง และปล่อยนกปล่อยปลา พระสงฆ์จีนนิกายนำขบวนพระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร ข้าราชการ เชิญกระทงออกจากลาน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังท่าราชวรดิฐ แล้วปล่อยชีวิตนก ปลา เป็นการประกอบทานบารมีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลำดับที่ 5 เวลา 19.00 น.พิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร พระประยูรญาติอัญเชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพาน ซึ่งในหลักพระพุทธ– ศาสนาฝ่ายมหายาน เสมือนการข้ามพ้นจากวัฏสงสาร หรือห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่ฝั่งดินแดนพุทธเกษตรพิธีที่ลำดับที่ 6 ในเวลา 20.00 น. พิธีโยคะตันตระ หรือพิธีทิ้งกระจาด เป็นการเจริญเมตตาธรรมเพื่อโปรดสรรพสัตว์ในภูมิทั้งหก ในพระสูตรฝ่ายมหายานได้กล่าวถึงอานิสงส์ไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้ประกอบพิธีนี้โดยน้อมจิตอธิษฐานอุทิศกุศลใดๆ ในพิธีนี้ ผู้รับจะได้ พลานิสงส์อย่างไพศาล ทั้งนี้ เมื่อเสร็จพิธีโยคะตันตระ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นำ พระประยูรญาติทรงเผาเครื่องอุปโภคจำลองทำด้วยกระดาษ อุทิศถวายเป็นทิพยสมบัติในพุทธเกษตร ที่บริเวณหน้าประตูสรีสุนทร และอันดับที่ 7 เวลา 22.00 น. พระสงฆ์จีนนิกาย 10 รูป ประกอบพิธีสดับปกรณ์ หรือพิจารณาผ้ามหาบังสุกุล เป็นพิธีลำดับสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่ออุทิศถวายบุญกุศลจากการประกอบพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระพุทธ– มนต์ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นอันจบพิธีบำเพ็ญกงเต๊กถวายพระบรมศพ ที่คณะสงฆ์จีนนิกายจัดทำถวายสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

ส่วนที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรม มหาราชวัง วันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ตลอดจนคณะบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันละ 44 คณะ อาทิ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ โบว์ลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์สตาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ เป็นต้น ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.มีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ 32,716 คน รวม 115 วัน 4,763,827 คน ส่วนยอดเงินถวายเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศล 2,501,107.50 บาท ยอดรวม 401,664,946.34 บาท

ในส่วนการยกเสาเอกพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีขึ้นในช่วงสายวันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ บริเวณจุดก่อสร้างพระเมรุมาศ ทีมงานของโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ในพิธีบวงสรวงและยกเสาพระเมรุมาศ ทั้งในส่วนของปรัมพิธี และเต็นท์รับรองของบุคคลสำคัญที่จะมาร่วมงานจนเสร็จเรียบร้อย

จากนั้นเวลา 15.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางมาตรวจความพร้อมและให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี และมีคณะรัฐมนตรี ตลอดจนบุคคลสำคัญที่จะมาร่วมงาน จึงมาตรวจความเรียบร้อยในเรื่องของการต้อนรับ ซักซ้อมขั้นตอนพิธีที่มีอยู่ในกำหนดการ ทั้งนี้ ได้เตรียมการต่างๆไว้พร้อมทั้งหมดแล้ว เมื่อเสร็จสิ้นพิธียกเสาเอกแล้วนั้น ทีมช่างก่อสร้างก็จะยกเสาโทอีก 3 ต้นให้เสร็จไปในวันเดียวกันนั้นเลย

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวด้วยว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงแล้ว จะรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานทุกด้าน ที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมนำตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบต่างๆ รวมถึงอาคารวิธานสถาปกศาลา (โรงขยายแบบ) อาคาร จัดสร้างพระโกศจันทน์ อาคารปั้นหล่อประติมากรรมและอาคารเขียนสี และตกแต่งองค์ประกอบประติมากรรม และศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศด้วย

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธียกเสาเอกพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวง ช่วงสายวันที่ 27 ก.พ. ตาม “มหัทธโนฤกษ์” ที่เป็นฤกษ์ใหญ่ใช้ประกอบการมงคลทุกอย่าง 27 ก.พ. 2560 08:03 27 ก.พ. 2560 09:00 ไทยรัฐ