วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญชวนบริจาคสิ่งของสนับสนุนดับไฟในป่า

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วง ฤดูแล้ง สาเหตุมาจากเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่งสภาพ ภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบประกอบกับความกดดันอากาศสูงทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งทางจังหวัดได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ โดยมีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอ ให้การลาดตระเวนให้มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อปพร. เข้าร่วมลาดตระเวน โดยเฉพาะการเข้าถึงในชุมชนสำคัญอย่างมาก เน้นย้ำให้อำเภอทุกอำเภอเข้าให้ได้มากที่สุด และให้อำเภอระวังที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังไฟป่าอาจเกิดขึ้น และได้จัดชุดลาดตระเวนบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และชาวบ้าน ชุดลาดตระเวนร่วม รอบดอย สุเทพ โดยจะร่วมกันลาดตระเวนในพื้นที่รอบดอย สุเทพ พื้นที่เสี่ยง และจุดล่อแหลมที่อาจจะเกิดไฟป่า

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนำเทคโนโลยี ช่วยจำกัดเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อช่วยลดการเผา เช่น การเผาถ่านจากกระซังข้าวโพด โดยใช้เตาเผาถ่าน ชนิด 200 ลิตร ชนิดลดควัน ของพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ และการใช้จุลินทรีย์ที่ช่วยเร่งการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เป็นเปลือกข้าวโพด หรือฟางข้าว ของ สวทช.ภาคเหนือ ซึ่งประโยชน์สำหรับวิธีจุลินทรีย์ที่ช่วยเร่งการย่อยสลาย คือช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลาย เศษวัสดุอินทรีย์เร็วขึ้นกว่าเดิม 40% การเปลี่ยนเศษเปลือกข้าวโพดให้เป็นอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโค (ไซเลจ) รวมทั้ง อบจ.ได้นำรถเตาเผาเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน เพื่อเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟาง และซังข้าวโพด ประกอบกับการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมกับภาคราชการ

“การจัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟใช้ยังชีพในป่าขณะออกปฏิบัติหน้าที่ จึงขอรับการสนับสนุนเงินและสิ่งของ เช่น อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ โดยสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 981-3-76346-9 ชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2236 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าว.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วง ฤดูแล้ง สาเหตุมาจากเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่งสภาพ ภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ 27 ก.พ. 2560 07:51 27 ก.พ. 2560 08:07 ไทยรัฐ