วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรึงพื้นที่

พระสงฆ์จากทั่วประเทศต่างเดินทางมารวมกันที่บริเวณประตู 7 วัดพระธรรมกาย เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิก ม.44 และขอเข้าไปฉันเพลในวัด แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้วางกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่อนุญาตให้เข้าไป โดยทางวัดติดป้ายขนาดใหญ่บนหอคอยเขียนภาษาอังกฤษว่า “พวกเราต้องการอาหาร” (ภาพเล็ก)

พระสงฆ์จากทั่วประเทศต่างเดินทางมารวมกันที่บริเวณประตู 7 วัดพระธรรมกาย เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิก ม.44 และขอเข้าไปฉันเพลในวัด 27 ก.พ. 2560 07:14 27 ก.พ. 2560 07:18 ไทยรัฐ