วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้ทำความเข้าใจกันคนเร่ร่อนขอทาน

จี้ทำความเข้าใจกันคนเร่ร่อนขอทาน

  • Share:

นายนที สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน เปิดเผยว่า สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง คนขอทานในเขตกรุงเทพมหานครที่พบเห็นมีมากขึ้นมาจากปัจจัยการปิดสนามหลวง ทำให้กระจายไปอยู่พื้นที่อื่นมากขึ้น แต่ตัวเลขไม่ได้มากจนหวือหวา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก็ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเต็มที่ตามข้อบังคับของ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 อยู่แล้ว มีการปูพรมจัดระเบียบต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือ การสร้างกลไกเครือข่ายที่มีอยู่ให้ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆรวมถึงกลุ่มเป้าหมายถึงการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งให้เข้ามารับการคุ้มครองเพื่อเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ขณะที่ขอทานเป็นการควบคุมให้หยุดการกระทำและนำสู่การเยียวยาฟื้นฟู ซึ่งต้องทำความเข้าใจด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้นเพื่อลดเงื่อนไขป้องกันไม่ให้กลุ่มคนเหล่านั้นออกมาอยู่ในที่สาธารณะ ไม่ใช่การกวาดล้าง แต่เป็นการทำงานเชิงบวกกับประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากและด้อยโอกาส

นายนทีกล่าวด้วยว่า เท่าที่ติดตามสถานการณ์จำนวนคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 ที่ผ่านมามีการเคลื่อนย้ายตนเองไปยังจังหวัดใกล้เคียงเช่น พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ราชบุรี เท่าที่พิสูจน์ทราบคนเหล่านี้ร้อยละ 80 มีพื้นเพอยู่ในจังหวัดดังกล่าวอยู่แล้วแต่เคลื่อนย้ายไปเร่ร่อนขอทานในกรุงเทพฯ การทำงานของมูลนิธิอิสรชนช่วงปีนี้จะมุ่งไปยังจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้