วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กศน.ชูระบบคูปองการศึกษาเพิ่มคุณภาพลดต้นทุน

กศน.ชูระบบคูปองการศึกษาเพิ่มคุณภาพลดต้นทุน

  • Share:

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย การจัดการศึกษา กศน. ว่าต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งตนเห็นว่านโยบายดังกล่าวทำให้ กศน.ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานเครือข่ายให้มากขึ้น ทั้งนี้ การเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนั้น ตนมองว่าการใช้คูปองการศึกษาจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้ โดย กศน.จะต้องทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสถานประกอบการ แล้วจัดคูปองให้ผู้เรียนเพื่อนำไปยื่นเรียน

เลขาธิการ กศน. กล่าวอีกว่า รมว.ศึกษาธิการต้องการให้การจัดการศึกษาของ กศน.มีมาตรฐานสากล แต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายได้นั้นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสูง ซึ่งต้องใช้งบประมาณที่สูงเช่นกัน แต่ถ้าสามารถประสานกับสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมแล้วใช้คูปองการศึกษา เชื่อว่าจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ ระบบคูปองจะเชื่อมโยงกับการสะสมผลการเรียน คือ ออกคูปองให้ผู้เรียนไปเรียนแล้วสะสมหน่วยกิตไว้ เมื่อครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ให้นำมายื่นที่ กศน.เพื่อพิจารณาการจบหลักสูตร ซึ่งจะออกแบบรายละเอียดและวิธีดำเนินการต่อไป เชื่อว่าระบบคูปองการศึกษาจะช่วยลดต้นทุนการจัดการศึกษาของ กศน.ได้มากขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้