วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"เอสซีจี" คว้า 7 รางวัลชั้นนำ องค์กรแห่งความเป็นเลิศยกระดับธุรกิจไทย

"เอสซีจี" คว้า 7 รางวัลชั้นนำ องค์กรแห่งความเป็นเลิศยกระดับธุรกิจไทย

  • Share:

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอสซีจีได้รับ 7 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ทีเอ็มเอ) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ทีเอ็มเอ) กล่าวว่า การมอบรางวัลครั้งนี้ ทางทีเอ็มเอเล็งเห็นว่าภาคธุรกิจคือแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ ทีเอ็มเอและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงริเริ่มโครงการ “Thailand Corporate Excellence Awards” ขึ้นในปี 2544 และจัดมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นๆไปพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปีนี้ เอสซีจีได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ในด้านความเป็นเลิศการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 7 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้นำ การบริหารทางการเงิน นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การตลาด สินค้า/การบริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า ในนามของเอสซีจี รู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้รับรางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติทั้ง 7 สาขา ซึ่งนับเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวเอสซีจีในการที่จะมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยให้ทัดเทียมระดับสากล เอสซีจีจะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ให้กับองค์กรธุรกิจของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้