วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเร่งแก้โจทย์ความต้องการภาคเอกชน ดันวิจัยหนุนอุตสาหกรรม

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“อรรชกา” เร่งทำโจทย์งานวิจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม วางเป้าหมายผลิตงานวิจัยให้ตรงความต้องการของประเทศมากขึ้น “บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติครั้งแรกวันนี้

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เร่งทำโจทย์งานวิจัยให้ชัดเจนเพื่อให้งานวิจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมได้ตรงกับความต้องการ เพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการวิจัยแบบกว้างๆ และไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งเท่าที่ได้วางกรอบไว้เบื้องต้น งานวิจัยต้องแบ่งเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ กลุ่มเพื่อความมั่นคง กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มองค์ความรู้ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร และลักษณะการวิจัยจะต้องเป็นรูปแบบการกำหนดนโยบายจากบนลงล่างให้มากขึ้น จากเดิมเป็นแบบล่างขึ้นบน โดยนักวิจัยเป็นผู้เสนอเรื่องที่ตนอยากทำวิจัยขึ้นมา

“ต่อไปนี้ต้องกำหนดเป้าหมายงานวิจัยที่ประเทศต้องการมากยิ่งขึ้น และการกำหนดงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาจะต้องมีความต่อเนื่องเช่น 2-3 ปี จากปัจจุบันที่มีการพิจารณางบประมาณเป็นปีต่อปีซึ่งทำให้ได้งานวิจัยที่ไม่มีความต่อเนื่อง ทำให้งานวิจัยที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำได้ยาก” นางอรรชกากล่าว

สำหรับในวันนี้ (27 ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการปรับโครงสร้างโดยยุบรวมคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนา 3 คณะรวมเป็นคณะเดียว โดยครั้งนี้จะหารือถึงแนวทางการปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ รวมถึงการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนด้านต่างๆออกมา ทั้งด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ บุคลากร และกฎหมาย นอกจากนี้ ยังจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆมาดูแลและทำการวิจัยเพื่อสนองกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ขณะเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้รับมอบหมายให้ร่วมผลักดันภารกิจสำคัญของรัฐบาลในด้านอื่นอีก โดยเฉพาะโครงการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเตรียมเสนอรายละเอียดของแผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อีอีซีไอ) ให้กับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ คนพ. พิจารณาเร็วๆ นี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนการดำเนินงาน งบประมาณ รวมทั้งการจัดหาพื้นที่ เพื่อจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องทดลองภาคสนาม และศูนย์ทดสอบชั้นนำ ซึ่งล่าสุดกำลังพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมไว้แล้วประมาณ 2-3 แห่ง คาดว่าเร็วๆนี้จะได้ข้อสรุป.

“อรรชกา” เร่งทำโจทย์งานวิจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม วางเป้าหมายผลิตงานวิจัยให้ตรงความต้องการของประเทศมากขึ้น “บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติครั้งแรกวันนี้ 27 ก.พ. 2560 01:50 27 ก.พ. 2560 03:48 ไทยรัฐ